Kim jest remitent ?

1220

Remitent (łac. remittenes) jest pierwszym wierzycielem uprawnionym do otrzymania weksla, a uściślając należności wekslowej. Remitent wskazuje na wekslu (łac. remitto) osobę, której ma być wypłacona kwota weksla. Słowo „remittenes” jest ściśle związane z kredytem wekslowym lub czekiem.

Weksel pochodzi od niemieckiego słowa wechsel i oznacza dokument kredytowy, wystawiony na specjalnym blankiecie, który jest pisemnym zobowiązaniem do zapłaty określonej kwoty pieniężnej płatnikowi lub posiadaczowi przez osobę na nim podpisaną.