Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem

1742

Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem

Akronim EBIT (wymawiaj „i-bit”) jest popularną (choć nie jedyną) miarą rentowności „operacyjnej”, tj. zysku wypracowanego w ramach działalności podstawowej przedsiębiorstwa. EBIT jest jednym z mierników wyników finansowych wykorzystywanym w analizie finansowej, szczególnie do obliczania wskaźnika pokrycia odsetek. Nie uwzględnia on pozycji będących skutkiem dźwigni i rynkowych stóp procentowych, co umożliwia porównywanie wyników za różne okresy i między różnymi przedsiębiorstwami. Patrz również zysk na działalności operacyjnej.

Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem