Żniwa (żargon)

2319

Żniwa – taktyka stosowana często w procesie uzdrawiania przedsiębiorstw przechodzących trudności finansowe, polegająca na wykorzystaniu jednorazowych źródeł nadwyżki finansowej na doraźną poprawę wyników i uniknięcie kłopotów związanych z niedotrzymaniem zobowiązań. Przykładem takiego działania może być:

  • podniesienie cen powyżej poziomu oferowanego przez konkurencję, w celu zwiększenia przychodów kosztem utraty części udziału w rynku,
  • ograniczenie wszelkich kosztów do niezbędnego minimum,
  • wstrzymanie reinwestycji zwiększających zdolności produkcyjne,
  • zmniejszenie kosztów ogólnych przedsiębiorstwa, takich jak wydatki na reklamę, badania i rozwój, naprawy i konserwację,
  • obniżenie poziomu zapasów przez zmniejszenie wielkości produkcji, wraz z jednoczesnym zmniejszeniem należności przez ograniczenie oferowanego kredytu kupieckiego,
  • sprzedaż zbędnych aktywów.

Żniwa to taktyka często inicjowana przez zarząd. Choć zazwyczaj osłabiają one przyszły potencjał przedsiębiorstwa (czy wręcz stanowią zagrożenie dla jego długofalowego rozwoju), mogą okazać się praktyczną alternatywą dla ogłoszenia upadłości, czy likwidacji przedsiębiorstwa na wniosek wierzycieli. Patrz również załatwianie gotówki.