Lombardy

987

Lombardy

Przeniesienie posiadania towarów na pożyczkodawcę w charakterze zabezpieczenia długu. W przypadku niedotrzymania terminu płatności kredytodawca ma prawo sprzedać aktywa i wykorzystać uzyskany w ten sposób dochód do spłaty długu (przy założeniu zwrotu nadwyżki do właściciela). Lombardy to przedsiębiorstwa drugiej kategorii typu subprime, z których usług korzystają osoby w ciężkim położeniu finansowym lub grupy upośledzone społecznie. Ponieważ mogą być narażone na działania lichwiarskie lub stanowić rynek sprzedaży towarów kradzionych, są często kontrolowane i monitorowane przez policję. Właściciel lombardu, oprócz tego, że pełni funkcję kredytodawcy, jest również dilerem towarów. Znaczenie ma dla niego wyłącznie przewidywana wartość odsprzedaży zastawionych aktywów i nie prowadzi on analizy kredytowej, aby sprawdzić zdolność kredytową kredytobiorcy (sprzedającego). Mimo że banki także zajmują się kredytowaniem, nie powinny stosować lichwiarskich metod. Jeżeli jednak pożyczają wyłącznie na podstawie powierzonego zabezpieczenia, nie zważając na zdolność obsługi długu przez kredytobiorcę, zachowują się właśnie jak właściciele lombardów. Etymologia: niem. Lombard (-haus) – „bank żydowski”; w średniowieczu Lombardia była centrum lichwiarzy żydowskich zakładających filie w całej Europie.