Lista obserwacyjna

1064

Lista obserwacyjna

Lista klientów, którzy dzięki monitorowaniu lub z powodu zaległości bądź naruszenia warunków umowy, sygnalizują, że są potencjalnymi kandydatami na złych kredytobiorców. Kredytobiorcy z  listy obserwacyjnej to tacy, którzy znajdują się „na ziemi niczyjej”, pomiędzy dobrymi a złymi kredytami. Mogą oni doświadczać tylko przejściowych problemów z płynnością albo zmierzać ku niewypłacalności. Bankowiec obserwuje takich kredytobiorców bardzo czujnie. Kiedy dzięki solidnemu systemowi kontroli zidentyfikuje klienta kwalifikującego się na listę obserwacyjną, natychmiast poświęca mu szczególną uwagę. Wzrasta częstotliwość raportów na jego temat, ogranicza się mu dalsze wypłaty, sprawdza zabezpieczenie, konsultuje się z  nim i  rozważa możliwość uruchomienia procesu windykacyjnego. Jeśli lista obserwacyjna jest zbyt długa, pochłania zbyt dużo energii banku. Udzielanie nowych pożyczek powinno być wówczas zawieszone do czasu poprawienia jakości portfela kredytowego.