Co to jest mining?

1758

Co to jest mining?

Wielu z nas definiuje pojęcie mining jako wydobywanie kryptowalut. I jest to słuszne stwierdzenie. Aczkolwiek nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, na czym praca minerów polega. Uczestników sieci bitcoin i innych kryptowalut można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczany zwykłych użytkowników, którzy dokonując transakcje w sieci, tworzą nowe zapisy (informacje o dokonanych transakcjach). Drugą grupą są minerzy, czyli ci uczestnicy sieci, którzy zbierają wszystkie zapisy (informację o odbytych transakcjach), sprawdzają je, a następnie zapisują informację w bloki. Po stworzeniu kolejnego bloku, minerzy rozsyłają je po sieci do pozostałych użytkowników po to, aby następnie zwykli użytkownicy mogli prawidłowo tworzyć własne a także sprawdzać czy prawdziwe są zapisy innych użytkowników.

Przypomnijmy jak się odbywa proces dołączenia informacji do bloku. Każda informacja, zapis o dokonanej transakcji jest uważana za niepotwierdzoną, jeżeli nie została ona dodana do bloku. Akceptowanie takiej transakcji jest ponoszone na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika, który taką transakcję zaakceptuje, ponieważ taka transakcja może być nieprawidłowa lub fałszywa, a także która może zostać odwołana. Dopiero w momencie, gdy zapis zostanie sprawdzony przez minera i dodany zostanie do bloku,  każdy z użytkowników sieci ma pewność, iż jest to prawidłowa i sprawdzona transakcja, której nie można już będzie się zrzec.

Tak jak już było wspomniane, miner grupuje prawidłowe transakcje w bloki. Każdy blok składa się z nagłówka i ciała. Ciałem jest spis transakcji zawartych w danym bloku. Nagłówek bloku składa się z klucza poprzedniego bloku i klucza bieżącego bloku. Oznacza to, że w klucz każdego bloku jest wyliczany uwzględniając dane bieżącego a także poprzednich bloków, co daje nam pewność, iż dane w blockchain nie mogą zostać podrobione, gdyż nawet najmniejsza zmiana danych wyjściowych w którymś z bloków, pociąga za sobą niezwłoczną zmianę w całym łańcuchu. Inaczej mówiąc, klucze zapewniają nam stabilność sieci.

Głównym zadaniem minera, pomimo grupowania zapisów w bloki, jest wyliczenie odpowiedniego kluczu dla danego bloku. W tym przypadku mining można definiować jako wydobycie (wyliczenie) kluczy. Klucze tworzą się opierając się na pewne zasady. Klucz bloku powinien spełniać określone wymagania, które określają poziom bezpieczeństwa sieci. Tak, na przykład w sieci bitcoin, klucze pierwszych bloków rozpoczynają się od dziesięciu zer, co było wymogiem, który ustanawiał stopień trudności dla stworzenia bloków w sieci. Ważną cechą charakterystyczną kluczy jest również to, iż dla każdego naboru danych wyjściowych istnieje tylko i wyłącznie jeden klucz.

Przykładowo, miner otrzymuje od użytkowników informację o odbytych transakcjach, grupuje je i wylicza klucz. Po pierwszym wyliczeniu klucz jest równy:

3117316195423570985008687907853269984665640589182146373136582

Według ustaleń, klucz jednak powinien rozpoczynać się od 10 zer. W tym przypadku, miner powinien zmienić dane wyjściowe. Dlatego w nagłówku bloku jest przewidziane pole nonce. Podczas pierwszego wyliczenia, znaczenie nonce jest równe 0. Jeżeli klucz jest niepoprawny, miner zmienia znaczenie nonce na 1 i znowu wylicza klucz. Znaczenie nonce jest zmieniane do tej pory, aż klucz zostanie dopasowany.

Aby wyliczyć prawidłowy klucz, minerzy powinni robić mnóstwo przeliczeń. Ten, kto pierwszy wyliczył klucz bieżącego bloku otrzymuje wynagrodzenie w postaci kryptowalut. Na tym i polega cała praca minerów.

Podczas miningu kryptowalut nie ma znaczenia, od jakiego momentu zaczęliśmy szukać kluczy, ile zapisów wchodzi w blok, a także ile czasu już poświęciliśmy na wyliczenie. Prawdopodobieństwo znalezienia kluczy dla każdego bloku jest zawsze takie same. Wszyscy uczestnicy miningu są równi. Dlatego nie zawsze możemy adekwatnie przewidzieć okresu zwrotu z inwestycji w Asik i farmy kryptowalutowe. Owszem, pomagają nam w tym kalkulatory opłacalności, które uwzględniają moc obliczeniową naszych urządzeń, natomiast należy pamiętać , iż szybki hashrate naszego urządzenia zwiększa jedynie stopień prawdopodobieństwa szybszego odnalezienia kluczy niż inni uczestnicy, ale w żadnym wypadku nie gwarantuje nam tego.

Podsumowanie

Miner jest to uczestnik sieci bitcoin czy też sieci innych kryptowalut, praca którego polega na grupowaniu zapisów innych użytkowników o odbytych transakcjach w bloki, a także wyliczeniu pasującego do tego bloku klucza zabezpieczającego. Za stworzenie kolejnego bloku, minerzy są wynagradzani i otrzymują określoną ilość kryptowalut, jaka jest przewidziana konkretną siecią.