Naruszenie technicznych warunków umowy

997

Naruszenie technicznych warunków umowy

Rodzaj naruszenia warunków umowy z tytułu nieprzestrzegania warunków i postanowień umowy kredytowej w zakresie niezwiązanym ze spłatą kredytu. Przykładem mogą być naruszenia postanowień dotyczących:

  • oświadczeń i gwarancji;
  • testów finansowych;
  • utraty wartości ubezpieczeń;
  • wymagań sprawozdawczych;
  • naruszenia warunków innej umowy wierzyciela;
  • zakazu ustanawiania zastawu.

Jeżeli kredyt spłacany jest terminowo, kredytodawcy powinni traktować naruszenia technicznych warunków umowy jako „wczesne sygnały ostrzegawcze” oraz podejmować próby naprawy zaistniałej sytuacji, a nie wykorzystywać ich jako pretekst do zażądania szybszej spłaty (zob. poniższy cytat). Każdy, kto podejdzie do zagadnienia w sposób pragmatyczny, dojdzie do wniosku, że zastosowanie drastycznych środków byłoby jak użycie „broni jądrowej w sytuacji, gdy wystarczy dyplomacja lub broń konwencjonalna”. Nielogiczne byłoby postawienie kredytu w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w dostarczaniu sprawozdań finansowych. Kredytodawcy muszą jednak pamiętać, by aktywnie dochodzić swoich praw wierzyciela, ponieważ niereagowanie na naruszenie technicznych warunków umowy może spowodować, że stracą one swoją użyteczność. Dodatkowo nadmierna wyrozumiałość sprawia, że kredytobiorcy, a nawet sądy będę traktowały je równie pobłażliwie.

Zdalny pilot

Naruszenie technicznych warunków umowy ma miejsce w sytuacji, gdy kredytobiorca narusza kowenant, ponieważ nie jest w stanie utrzymać wskaźnika kredytowego lub nie pokonał kamienia milowego… Techniczne naruszenie jest jedną z zalet kredytowania projektów. To instrument wczesnego ostrzegania, zdalny pilot, który zmusza kredytobiorców do korekty planów handlowych i rozwiązania problemów, zanim ich ranga wzrośnie.
Bankier Citibanku ds. finansowania projektów, cytat z: B. Estey, Modern Project Finance, 2004, s. 473

Zobacz: Naruszenie warunków umowy