Obsługa bankowa firm

927

Obsługa bankowa firm

Rodzaj bankowości komercyjnej, która skupia się na dużych klientach komercyjnych, korporacyjnych i „instytucjonalnych” (np. rządy, banki). Stoi to w opozycji do rynku detalicznego składającego się z osób prywatnych, gospodarstw domowych i małych firm. Dzięki dodatkowym korzyściom (w szczególności depozytom „stabilnym”) z sieci oddziałów skupionych na klientach detalicznych oraz nieodłącznym zaletom bankowości konsumenckiej (lojalność klienta, wysokie marże, szeroka dywersyfikacja portfela itp.) tylko nieliczne banki ograniczają się wyłącznie do obsługi bankowej firm. Częstszą strategią jest model pełnego zakresu usług bankowych, w którym obsługa bankowa firm stanowi część portfela obsługiwanych klientów (zob. poniższy cytat). Transakcje w ramach obsługi bankowej firm są zazwyczaj duże i/lub międzynarodowe. Ponieważ zwykle obejmuje to rynki kapitałowe, obsługa bankowa firm jest pożądanym segmentem w bankowości uniwersalnej. Angielski termin wholesale („hurtowy”) odnosi się także do źródeł finansowania przez rynek międzybankowy lub rynek pieniężny, tj. dużych, terminowych depozytów, które są wrażliwe na stopy procentowe oraz na ryzyko. Zob. też: finansowanie korporacji.

Zakres

Scotia Capital jest częścią Scotiabank Group, która zajmuje się obsługą bankową firm i oferuje szeroki zakres produktów klientom korporacyjnym, rządowym i instytucjonalnym oraz pełny zakres usług na całym kontynencie, a także obsługuje wybrane rynki niszowe na całym świecie.

Raport roczny Scotiabanku za rok 2008, s. 1