Wyceny „sporządzone zgodnie z instrukcją”

788

Wyceny „sporządzone zgodnie z instrukcją”

Slang bankowców określający wycenę aktywów lub nieruchomości, które mają na celu uzyskanie określonego wyniku, zazwyczaj aby zakwalifikować dany składnik majątku jako zabezpieczenie, zamiast oparcia wyceny na bezstronnych kryteriach. (W języku angielskim skrót „MAI” jest grą słów, oznacza też Member, Appraisal Institute, oznaczenie wykwalifikowanego rzeczoznawcy). Wycena, jeżeli ma być wiarygodna, powinna mieć następujące cechy:

  • wykonanie przez stronę niezależną od kredytobiorcy i kredytodawcy;
  • przeprowadzenie przez doświadczonego, profesjonalnego i wykwalifikowanego rzeczoznawcę;
  • obiektywizm (tj. oparcie na wartościach rynkowych) oraz charakter konserwatywny (tj. wzięcie pod uwagę kosztów upłynnienia);
  • zapewnienie pisemnego uzasadnienia wyceny

Wyceny zgodne z instrukcją często są sporządzane przez samych bankowców, kiedy rezygnuje się z niezależnej wyceny profesjonalnych rzeczoznawców albo z uwagi na zaufanie do osądu bankowców, albo w celu zredukowania kosztów kredytobiorcy. Nie jest to dobrym pomysłem, jeżeli wycena wartości zabezpieczenia jest wykorzystywana do określenia wysokości kredytu.