Ubezpieczenie kredytu (komercyjnego)

785

Ubezpieczenie kredytu (komercyjnego)

Ubezpieczenie chroniące przed długami złymi pośród należności handlowych. W zamian za płaconą składkę przedsiębiorstwo otrzymuje odszkodowanie (zazwyczaj w wysokości 90%) za straty z tytułu niedotrzymania terminu płatności (z wyłączeniem sporów dotyczących wykonania). Przed zaakceptowaniem ryzyka lub ustaleniem wysokości składki ubezpieczyciele sprawdzają dłużnika, korzystając z własnych metod analizy kredytowej. Jeżeli ubezpieczony decyduje się całkowicie polegać na decyzjach ubezpieczyciela, wewnętrzny kredyt kupiecki może zostać skutecznie pozyskany zewnętrznie. Instytucja ubezpieczenia kredytu wyrosła z działań firm faktoringowych oraz firm windykacyjnych, które rozumiały zakres niebezpieczeństw kredytowych i mogły obiektywnie wyceniać ryzyko. Powiązanym produktem jest zabezpieczenie transakcji internetowych. Duże przedsiębiorstwa są zazwyczaj lepiej przygotowane do tego, by chronić się przed ryzykiem długu złego dzięki kredytowi kupieckiemu w rachunku otwartym. Marże zysku brutto są w nich z reguły wystarczająco wysokie, by pobudzić ich apetyty na ryzyko w zamian za zwiększenie sprzedaży. Ekspozycja może zostać również ograniczona do akceptowalnych wielkości. Stosunki handlowe oraz wykorzystanie narzędzi zarządzania kredytami (np. biur informacji kredytowej, referencji bankowych itd.) pozwalają na zarządzanie ryzykiem we własnym zakresie. Koszty długów złych (powiedzmy 2–3% wartości sprzedaży) traktowane są jak „koszty prowadzenia działalności”. Częstym wyjątkiem jest eksport na rynki zagraniczne, gdzie ustalenie wiarygodności kredytowej nabywcy oraz windykacja są zdecydowanie bardziej problematyczne. Na tym obszarze można skorzystać z akredytyw dokumentowych lub usług agencji kredytów eksportowych. Ubezpieczenie kredytu jest najbardziej zachęcające dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie przetrzymałyby dotkliwej straty, szczególnie jeśli posiadają niezdywersyfikowany rachunek (concentrated account). Ponadto banki mogą niechętnie honorować nieubezpieczone należności w charakterze zabezpieczenia. Ubezpieczenie kredytu jest bardziej popularne w Europie, gdzie głównymi graczami są Euler Hermes (Allianz Group), Atradius oraz Coface.