Odpowiedzialne finanse

1678

Odpowiedzialne finanse

Koncepcja, według której instytucje finansowe powinny stosować się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Oznacza to przejrzystość, przezorność i racjonalność w zakresie podejmowania ryzyka, a także obowiązki banku jako instytucji zaufania publicznego w stosunku do depozytariuszy. Ponadto termin „odpowiedzialne kredytowanie” jest stosowany w odniesieniu do uczciwego traktowania klientów w ramach kredytowania. Najważniejsze banki powinny zasłużyć na zaufanie społeczeństwa. Jak to ujął minister skarbu Wielkiej Brytanii Alistair Darling, jest to powrót do „bankowości w starym stylu”, tj. pośrednictwa w przeciwieństwie do przeprowadzania skomplikowanych transakcji. Zasada odpowiedzialnego finansowania opisuje ryzyko moralne jako sytuację, w której banki ratowane są przed niefrasobliwością przez rządowe dofinansowanie, a dyrektorzy w tym samym czasie wypłacają sobie hojne premie za żonglowanie pieniędzmi innych. Ruch powstał na skutek sprzeciwu wobec polityki bankowców. Rozpoczął się po kryzysie kredytowym lat 2007–2009. Zob. też: doradztwo dla osób z problemami kredytowymi oraz niezadłużony.

Prawdziwy bank

Podstawą zobowiązania do odpowiedzialnych finansów jest to, że Citi zawsze pozostanie przede wszystkim bankiem. Naszą główną misją nie jest bycie finansowym supermarketem lub „instytucją parabankową”. Wszystko, co robimy i reprezentujemy, wywodzi się z podstawowych funkcji banku – przyjmowania depozytów, przekazywania kapitału klientom, udzielania kredytów osobom prywatnym, przeprowadzania transakcji w imieniu klientów i zachowania najwyższych standardów zaufania i uczciwości.

Citigroup, Raport roczny za rok 2009, s. 11