Portfel handlowy

2429

Portfel handlowy

Portfel należących do banku papierów wartościowych i instrumentów finansowych, w sposób aktywny kupowanych i sprzedawanych w ramach obrotu na własny rachunek banku (a nie na rachunek klientów). Z portfelem tym wiąże się konieczność odłożenia przez bank odrębnego kapitału związanego z obrotem instrumentami finansowymi – obrót na własny rachunek jest bowiem bardziej ryzykowny od działalności kredytowej, wymaga więc większej ilości kapitału. Reguła ta znalazła odzwierciedlenie w kryteriach z Bazylei i w ustawodawstwie niektórych krajów (np. Szwajcarii).