Odroczenie (zabezpieczenie kredytodawcy)

768

Odroczenie (zabezpieczenie kredytodawcy)

Jeden zabezpieczony wierzyciel daje pierwszeństwo innemu zabezpieczonemu wierzycielowi, kiedy obydwaj mają prawo do tego samego aktywu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia. Przykładowo wierzyciel mający pierwszeństwo do hipoteki może dokonać odroczenia na rzecz wierzycieli z miejsca drugiego lub trzeciego. Mimo że zdarza się to rzadko, jest możliwe, gdy wierzyciel z pierwszego miejsca nie potrzebuje już pełnego zabezpieczenia (otrzymawszy być może spłatę lub alternatywne zabezpieczenie majątkowe), ale wciąż chce zachować udział w prawie własności (w innym przypadku zabezpieczenie może wygasnąć).