Syndyk

917

Syndyk

Przedstawiciel wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika, nadzorujący procesy związane z przejęciem kontroli nad majątkiem upadającego przedsiębiorstwa. Syndyk może zostać wyznaczony przez sąd lub, prywatnie, przez posiadacza długu. Zwykle musi dysponować specjalną licencją (często udzielaną wyspecjalizowanym księgowym). Chcąc działać skutecznie, musi być też zdolny do przejmowania odpowiedzialności za bieg wydarzeń (kontroluje aktywa i dokumenty spółki), rozwiązywania problemów (zatrzymuje „wyciek gotówki” ze spółki), stabilizowania działalności firmy (utrzymuje przy życiu tę jej część, która ma szansę przetrwać) i ochrony oraz wzmacniania zbywalnych aktywów, jak również do działania w roli likwidatora. Ponieważ syndyk reprezentuje interesy wierzycieli zabezpieczonych, w procesie upadłości niekiedy działa w porozumieniu z powiernikiem, który jest przedstawicielem wierzycieli niezabezpieczonych.