Online aukcja eBay zwiększyła przychody o 2% w pierwszym kwartale

671

Największy na świecie online serwis aukcyjny eBay zgłosił w pierwszym kwartale wzrost kwartalnych przychodów o 2% w ujęciu rocznym do 2 mld 640 mln dolarów. Ekonomiści oczekiwali tą wartość na poziomie 2 mld 600 mln dolarów. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 521 mln USD, wzrastając o 28% w ciągu roku. Wskaźnik zysku, który nie uwzględnia czynników jednorazowych, wyniósł 67 centów na akcję, podczas gdy analitycy przewidywali 63 centy na akcję. Głównym pozytywnym czynnikiem pomagającym wzrostowi kwartalnych wyników firmy był wzrost liczby użytkowników jego platform o 4% do 180 mln osób. Łącznie w okresie sprawozdawczym na platformach eBay zawarto transakcje o łącznej wartości 21 mld 570 mln dolarów, co w ujęciu rocznym o 4% mniej niż w poprzednim kwartale. Od początku roku akcje eBay wzrosły o 30%. 

Boeing w pierwszym kwartale odnotował spadek wyników finansowych

Amerykańska korporacja Boeing w pierwszym kwartale zmniejszyła zysk netto o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do 2 mld 150 mln dolarów. Przychody wyniosły 22 mld 900 mln dolarów, po czym spadły w ciągu roku o 2%. Kwartalne dane pogorszyły się z powodu awarii dwóch samolotów 737 MAX, co doprowadziło do tego, że większość krajów świata przestała korzystać z tych modeli, a Boeing postanowił zmniejszyć ich produkcję o 20%. Eksperci obliczyli, że firma wyda około 1 mld dolarów na aktualizację oprogramowania samolotu, a jego całkowite uszkodzenie może osiągnąć trzy miliardy. W pierwszym kwartale dostawy samolotów cywilnych spadły o 19%. Dział Boeing Commercial Airplanes zmniejszył przychody o 9%. Jednocześnie przychody działu, zapewniające produkcję w przemyśle obronnym i kosmicznym oraz w dziedzinie bezpieczeństwa, wzrosły o 2%. 

Kwartalny zysk Volvo wzrósł 1,9 razy

Raport szwedzkiego koncernu motoryzacyjnego Volvo za pierwszy kwartał wykazał wzrost zysku netto 1,9 raza w skali rocznej do 10 mld 620 mln koron szwedzkich, co było lepszym wynikiem niż przewidywali ekonomiści – 8 mld 280 mln koron. Tak znaczący wzrost był wynikiem silnej sprzedaży pojazdów i umów serwisowych. Jednocześnie popyt na nowe ciężarówki spadł w Ameryce Północnej, co spowodowało spadek zamówień o 36%. W okresie sprawozdawczym przychody osiągnęły 107 mld 210 mln EEK, wzrastając o 20% w ciągu roku i przekraczając szacunki ekspertów na poziomie 98 mld 710 mln EEK. Marża zysku operacyjnego wyniosła 11,8%, wobec 9,3% kwartał wcześniej. Dostawy samochodów ciężarowych wzrosły o 14% do 58 tys. 594 pojazdów. Od początku roku firma zwiększyła kapitalizację o 28,7%, do 319 mld 300 mln korona szwedzka.

Samsung zainwestuje 116 miliardów USD w rozwój biznesu układów logicznych do 2030 roku

Południowo Koreański Samsung Electronics ogłosił plany zainwestowania 133 bln won w produkcję chipów do 2030 roku. Wiadomość od producenta elektroniki mówi, że 73 bln won zaplanowano na badania wewnętrzne, a kolejne 60 bln won firma zamierza zainwestować w infrastrukturę produkcyjną. Według obliczeń firmy, firma inwestuje około 11 bln won rocznie w produkcję układów logicznych. Głównym celem planu inwestycyjnego jest osiągnięcie wiodącej pozycji na świecie w dziedzinie pamięci półprzewodnikowej oraz w dziedzinie układów logistycznych do 2030 roku. Ekspansja badań i rozwoju, jak również wzrost produkcji, będą wymagały od firmy stworzenia dodatkowych 15 tys. miejsc pracy.

Hyundai Motor zwiększyła swój kwartalny zysk o 30%

Hyundai Motor, największy producent samochodów w Korei Południowej, poinformował o wzroście wszystkich wskaźników finansowych w pierwszym kwartale roku. Zysk netto firmy w wysokości 953 mld 800 mln won wzrósł o 30% w ciągu roku. Wskaźnik zysku operacyjnego wzrósł po raz pierwszy od 6 kwartałów, osiągając 824 mld 900 mln won i wzrastając o 21% w ciągu roku. Eksperci oczekiwali mniejszego wzrostu – do 777 mld 300 mln. Przychody wyniosły 23 bln 990 mld won. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wyniósł 6,9%. Jednocześnie spółka zmniejszyła sprzedaż o 30 tys. samochodów w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Sprzedaż, która nie obejmowała sprzedaży maszyn Hyundai w Chinach wzrosła o 0,4%. Rynek krajowy również wykazał wzrost sprzedaży o 8,7% ze względu na wysoki popyt na nowy SUV.

Occidental Petroleum ogłosiła zamiar nabycia Anadarko za 76 USD za akcję

Amerykański koncern naftowo-gazowy Occidental Petroleum wysłał do zarządu amerykańskiej firmy Anadarko, specjalizującej się w poszukiwaniach i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, propozycję zakupu 100% udziałów po cenie 76 USD za akcję. Oferta złożona wcześniej przez amerykańskiego Chevron na zakup Anadarko oferowała 65 USD za akcję. Warunki umowy zaproponowane przez Occidental Petroleum są bardziej korzystne dla Anadarko, zgodnie z listem wysłanym do rady dyrektorów. Occidental Petroleum zamierza zapłacić 50% gotówką, a pozostałe 50% akcjami. Jej wycena transakcji wynosi 57 mld dolarów. Realizacja transakcji da możliwość stworzenia światowego lidera w sektorze energetycznym.

Zysk netto Credit Suisse w pierwszym kwartale przekroczył prognozy

Szwajcarski bank Credit Suisse w pierwszym kwartale 2019 roku odnotował wzrost zysku netto o 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, do 749 mln franków szwajcarskich. Wskaźnik okazał się lepszy od oczekiwań ekspertów, którzy przewidywali zysk na poziomie 682 mln franków. Przychody kwartalne, które spadły do ​​5 mld 390 mln franków za rok, również przekroczyły oczekiwaną przez ekspertów kwotę w 5 mld 200 mln franków. Komunikat banku mówi, że restrukturyzacja przyniosła pozytywne wyniki – ryzyko i wydatki spadły wraz ze wzrostem kapitału. Zagraniczna działalność związana z zarządzaniem aktywami wykazała wzrost zysku przed opodatkowaniem o 8% do 523 mln franki, przekraczając prognozy ekonomistów. Lepsze od prognozowanych wyniki zysku przed opodatkowaniem wykazała również jednostka rynków globalnych w wysokości 282 mln franków.