Oświadczenie majątkowe

559

Oświadczenie majątkowe

Bilans finansowy osoby fizycznej lub rodziny zestawiający aktywa według wartości rynkowej ze zobowiązaniami; wynik stanowi wartość netto. Przedstawienie oświadczenia majątkowego jest zazwyczaj warunkiem uzyskania kredytu konsumenckiego lub uwiarygodnienia poręczenia osobistego.

oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe nie jest idealnym miernikiem zdolności kredytobiorcy do spłaty długu. Podane cyfry mogą wprowadzić w błąd, co dotyczy zwłaszcza wartości aktywów, których „piękno jest złudne”. Ponieważ ludzie pragną utrzymywać określony standard życia, bardzo niechętnie sprzedają aktywa w celu spłaty długów. W przypadku współmałżonków prawo klasyfikuje niektóre aktywa (np. dom) jako „małżeńskie” oraz wspólne, bez względu na to, które z małżonków ma tytuł własności. Wartość netto większości z nas nie może zostać w całości zrealizowana. Ponadto na podstawie prawa upadłościowego wiele aktywów jest trudno dostępnych dla wierzycieli. Oświadczenia majątkowe powinny być raczej wykorzystywane jako skuteczne narzędzie monitorowania sytuacji finansowej, stylu życia i zdolności zarządzania pieniędzmi danej osoby.