BIC (adres BIC, kod identyfikacyjny banku albo: kod SWIFT)

1001

BIC (adres BIC, kod identyfikacyjny banku albo: kod SWIFT)

Kod wykorzystywany przy automatycznym przetwarzaniu płatności przepływających z banku do banku, szczególnie ponad granicami państw, a także przy wymianie innego rodzaju informacji. Kod pojawia się niekiedy na wyciągu z rachunku bankowego. W sposób jednoznaczny umożliwia identyfikację konkretnej instytucji. Standard ISO 9362 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej określa elementy i strukturę adresu BIC. Zawiera on osiem (BIC8) lub jedenaście (BIC11) kolejnych znaków, które składają się na kod banku, kod kraju, kod lokalizacji, a czasami także kod oddziału. Rejestracją adresów BIC zajmuje się organizacja SWIFT. Kod identyfikacyjny Bank of Nova Scotia to NOSCCATTXXX.