Oświadczenie o przestrzeganiu warunków (dotyczących kredytobiorcy)

760

Oświadczenie o przestrzeganiu warunków (dotyczących kredytobiorcy)

Formalna deklaracja kredytobiorcy o przestrzeganiu warunków i postanowień umowy kredytowej złożona na piśmie. Obowiązek kontrolowania kredytu w przeważającej części spoczywa na kredytodawcy. Kredytobiorcy, z oczywistych przyczyn, będą niechętnie sygnalizowali wystąpienie jakichkolwiek problemów. Niemniej złożenie przez kredytobiorcę formalnego oświadczenia o stosowaniu się do warunków umowy będzie dla banku nie tylko wygodnym narzędziem, lecz także świetnym sposobem zachęcenia kredytobiorcy do wzięcia większej odpowiedzialności za własną sytuację finansową. Taka formalna deklaracja (wzmocniona oficjalnym podpisem na papierze firmowym) sprawia, że kredytobiorca mniej chętnie podejmuje próby „oszczędzania” na prawdzie. Oświadczenia o przestrzeganiu warunków są zazwyczaj stosowane w odniesieniu do dużych, korporacyjnych kredytobiorców, dla których w umowie kredytowej określa się specjalne kowenanty. Przedsiębiorstwa te są w stanie generować informacje księgowe (zazwyczaj co najmniej raz na kwartał) oraz prowadzą politykę kontroli i równowagi za pośrednictwem niezależnego zespołu na poziomie kierownictwa wyższego szczebla (przez co wszelkie zmowy handlowe są trudniejsze). Kredytodawcy nie mogą polegać wyłącznie na oświadczeniach o przestrzeganiu warunków (ponieważ stanowią one jedynie narzędzie samooceny), ale mogą korzystać z nich do monitorowania kredytu. Jest to szczególnie przydatne narzędzie w odniesieniu do kredytobiorców, którzy nie tyle są zdolni kłamać („grzechy świadomego zaniedbania”), ile zapominają stwierdzić pewne zdarzenia bądź tego unikają („grzechy zaniedbania”). Oświadczenia o przestrzeganiu warunków są ustandaryzowane lub dostosowywane do indywidualnych klientów. Istnieje więc wiele wzorów takich oświadczeń. Jeden z nich przedstawiamy poniżej.

OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU WARUNKÓW