Państwo jest zadłużone na 978 mld zł

681

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września tego roku. wyniósł ok. 978,6 mld zł, co oznacza t o 0,9 mld zł w porównaniu do sierpnia br. oraz o 24,3 mld zł w porównaniu do końca 2018 r. – Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że są to wstępne szacunki. * wzrost o 0,9 mld zł w porównaniu do sierpnia br. oraz o 24,3 mld zł w porównaniu do końca 2018 r. – Ministerstwo Finansów ogłosiło w poniedziałek, że są to wstępne szacunki.

„Według wstępnych szacunków dług ST na koniec września 2019 r. Wyniósł ok. 978,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 0,9 mld zł (0,1%) m / mi 24,3 mld zł (2, 5%) w porównaniu do koniec 2018 roku ”- napisano. Wartość długu w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosła: dla długu krajowego – około 707,7 mld zł; zadłużenie w walutach obcych – ok. 270,8 mld PLN (tj. 27,7% całkowitego zadłużenia SP).

Ministerstwo ogłosiło, że dług Skarbu Państwa (SP) na koniec sierpnia 2019 r. Wyniósł 977 mld 610,45 mln zł, co oznaczało wzrost o 4 mld 302,7 mln zł (0,4 proc.) W sierpniu 2019 r. I wzrost o 23 mld 341,2 mln zł milion (2,4 procent) od początku 2019 r.

Wzrost zadłużenia w sierpniu 2019 r. Wynikał głównie z: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (minus 4,5 mld zł), z nadwyżką budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł; wzrost środków na rachunkach budżetowych (o 1,4 mld zł); różnice kursowe (o 6,5 mld zł) – osłabienie złotego względem euro o 2,2 procent, wobec dolara o 3,2 procent, wobec franka o 3,4 procent. i wobec jena o 5,2 procent

Jednak, jak wskazano w komunikacie, wzrost zadłużenia od początku 2019 r. Wynikał głównie z: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (minus 22,6 mld zł), z deficytem budżetu państwa w wysokości 2,0 mld zł oraz saldo zarządzania funduszami europejskimi (minus 10,9 mld zł) oraz saldo depozytów jednostek sektora finansów publicznych i sądowych (minus 12,1 mld zł); wzrost środków na rachunkach budżetowych (plus 30,9 mld zł) związany z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; różnice kursowe (7,5 mld zł) – osłabienie złotego względem euro o 2,0 procent, wobec dolara o 5,6 procent, wobec franka o 5,3 procent i wobec jena o 9,4