Parytet, w ekonomii

827

Parytet w ekonomii, równość w cenie, kursie walutowym, sile nabywczej lub wynagrodzeniach.

W handlu międzynarodowym parytet odnosi się do kursu wymiany pomiędzy walutami dwóch krajów, dzięki czemu siła nabywcza obu walut jest zasadniczo równa. Teoretycznie kursy wymiany walut mogą być ustalane na poziomie parytetu lub parytetu i korygowane w celu utrzymania parytetu w miarę zmiany warunków gospodarczych. Korekty te mogą być dokonywane na rynku, poprzez zmiany cen, w miarę jak zmieniają się warunki podaży i popytu. Tego rodzaju korekty występują w sposób naturalny, jeżeli dopuszcza się swobodne wahania kursów wymiany lub ich szerokie zakresy. Jeśli jednak kursy wymiany są stabilizowane lub ustalane arbitralnie (jak na konferencji w Bretton Woods w 1944 r.) lub są ustalane w wąskim zakresie, kursy parytetowe mogą być utrzymywane przez interwencje rządów krajowych lub agencji międzynarodowych (np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego).

W amerykańskiej ekonomice rolnej pojęcie parytetu zostało zastosowane do systemu regulacji cen towarów rolnych, zwykle przez rządowe wsparcie cen i kwot produkcyjnych, w celu zapewnienia rolnikom tej samej siły nabywczej, jaką mieli w wybranym okresie bazowym. Na przykład, jeżeli średnia cena otrzymywana za buszel pszenicy w okresie bazowym wynosiłaby 98 centów, a gdyby ceny płacone przez rolników za inne towary były czterokrotnie większe, wówczas cena parytetowa pszenicy wyniosłaby 3,92 $ za buszel.