Pod wodą (o wartości domu, mieszkania)

564

Pod wodą (o wartości domu, mieszkania)

Potoczne określenie ujemnej wartości netto, tj. sytuacji, w której zobowiązania przekraczają wartość aktywów. Do sytuacji takiej dochodzi zwykle wskutek gwałtownego spadku wartości rynkowej finansowanych aktywów. Na przykład po pęknięciu bańki na rynku mieszkaniowym w 2006 roku ktoś, kto zaciągnął kredyt sektora subprime, mógłby powiedzieć: „Jesteśmy pod wodą na naszym kredycie”. W wielu stanach USA, w których kredytodawca nie miał regresu do kredytobiorcy, dłużnik porzucał swoje zobowiązania.

Służyć interesom

Głównym celem podejścia londyńskiego jest uzyskanie maksymalnej wartości dla kredytodawcy. Nie chodzi o zapobieżenie upadłości, jeśli miałaby ona być najlepszym rozwiązaniem. Chodzi o uniknięcie niepotrzebnego zniszczenia firmy, która mogłaby normalnie funkcjonować, gdyby nie konflikty między wierzycielami. W praktyce według podejścia londyńskiego restrukturyzację prowadzą te banki, które dysponują zasobami i doświadczeniem niezbędnym do stworzenia planu naprawczego. Robią to w nadziei, że uniknięcie niewypłacalności okaże się korzystne także dla innych zainteresowanych stron, w tym partnerów handlowych, którzy udzielili firmie kredytu kupieckiego, akcjonariuszy, pracowników itp.

„Bank of England Quarterly Bulletin”, maj 1994 r., s. 172