Podejście londyńskie

833

Podejście londyńskie

Metodologia wymyślona w celu promowania uczciwych procesów windykacyjnych w Wielkiej Brytanii. Powstała i nadal jest promowana przez Bank Anglii z użyciem perswazji moralnej, ale zależy od poparcia rynku i jego efektywności. Od banków oczekuje się, że współpracując na zasadie równości i pełnego dostępu do informacji, zadecydują, czy dany podmiot może kontynuować działalność i jak w najefektywniejszy sposób to zrobić. Korzyści mogą być osiągnięte dzięki powstrzymaniu się banków od agresywnego korzystania ze swoich praw kredytodawcy. Pozwoli to na maksymalizację odzyskanego kapitału oraz bardziej odpowiedzialne, społeczne podejście, dzięki któremu zachowane zostanie funkcjonowanie przedsiębiorstwa (zob. poniższy cytat). W ten sposób interesy rynków finansowych i akcjonariuszy pozostają zabezpieczone. Choć w miarę rozwoju wtórnego rynku długu przedsiębiorstw przeżywających kłopoty finansowe potrzeba stosowania podejścia londyńskiego się zmniejszyła, było ono jednak stosowane z powodzeniem tyle razy, że nadal cieszy się akceptacją rynku. Interesujące teksty na ten temat znaleźć można na stronie British Bankers’ Association (www.bba.org.uk).