Asygnaty

1012

Asygnaty

Asygnata (z francuskiego) była instrumentem pieniężnym wykorzystywanym w czasie rewolucji francuskiej (1789 r.) i wojen rewolucyjnej Francji. Asygnaty, które początkowo funkcjonowały jako zaświadczenia o wartości skonfiskowanego majątku kościelnego, szybko się upowszechniły, bo pozbawiony wpływów podatkowych rząd potrzebował tych ostatnich. Emisja asygnat bez pokrycia wywołała potężną hiperinflację, prowadzącą do niepokojów społecznych, które zakończyła dopiero emisja franka przez Napoleona w 1803 r. Istniała też wersja włoska (assegnati) i rosyjska (asygnacjonnyj rubel).