Porównywalna sprzedaż Walmart w USA wzrosła w drugim kwartale o 4,5%

783

Największy na świecie detalista Walmart w drugim kwartale finansowym zakończonym 27 lipca zwiększył porównywalną sprzedaż w USA o 4,5%, w maksymalnym tempie za 10 lat. Wzrost wskaźnika wynika z wysokiej sprzedaży żywności, odzieży i towarów sezonowych. Eksperci oczekiwali wzrostu jedynie o 4%. Kwartalne przychody wyniosły 128 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 3,8% i przekroczenie średniej prognozy rynkowej wynoszącej 126 miliardów USD. Sprzedaż sklepu internetowego wzrosła o 40%. Poza terenem USA przychody Walmart wzrosły o 4% do 29,5 mld USD. Pod koniec kwartału sprzedawca detalista odnotował stratę netto w wysokości 861 milionów dolarów wobec zysku netto w wysokości 2 miliardów 900 milionów dolarów przed rokiem z powodu jednorazowych wydatków związanych ze sprzedażą 80-procentowego udziału w Walmart Brazil. Notowania SWIG80

Ceny ropy wykazały w czwartek słabą wielokierunkową dynamikę

Po ostrym spadku cen ropy w środę ze względu na dane o nieoczekiwanym wzroście zapasów paliwa w USA ceny ropy wykazały w czwartek słabą dynamikę wielokierunkową. Październikowe kontrakty futures na ropę Brent o 13:49 czasu polskiego zdrożały o 33 centy do 71 dolarów 9 centów za baryłkę. Cena wrześniowych kontraktów futures na ropę WTI spadła o 11 centów do 65 dolarów 12 centów za baryłkę. Wiadomość o wzroście rezerw ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych o 6 milionów 810 tysięcy baryłek, w maksymalnym tempie od marca 2017 roku, w środę doprowadziła do spadku wartości Brent o ponad 2% i WTI – o ponad 3%. Rynek wspierają informacje o ewentualnym wznowieniu negocjacji między Chinami i USA co do sytuacji w handlu zagranicznym. Notowania WIG

Lenovo pod koniec kwartału finansowego osiągnęła rentowny poziom

Chińska firma Lenovo, jeden z największych na świecie producentów komputerów osobistych, pod koniec kwartału finansowego kończącego się 30 czerwca odnotowała zysk netto w wysokości 77 milionów dolarów wobec straty netto w wysokości 72 milionów dolarów przed rokiem. Pozytywne wyniki osiągnięto dzięki większej rentowności wszystkich głównych działów. Przychody wyniosły 11 miliardów 913 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 19%. W segmencie urządzeń mobilnych, który stał się nieopłacalnym po zakupie w 2014 roku Motorola Mobility od Google, firma obniżyła koszty operacyjne o ponad 100 milionów dolarów i przedstawiła nowe produkty. Straty operacyjne wynikające z operacji związanych z produkcją urządzeń mobilnych zmniejszono dwukrotnie. Przychody działu w branży centrów danych wzrosły o 67,8%.

Bezrobocie w Australii spadło w lipcu do minimum od sześciu lat

Bezrobocie w Australii spadło w lipcu do 5,3% z 5,4% w poprzednim miesiącu, świadczą dane z Australian Bureau of Statistics. Lipcowa stopa bezrobocia w kraju stała się najmniejszą od sześciu lat. Analitycy nie spodziewali się zmiany wskaźnika w lipcu. Liczba obywateli australijskich pracujących w pełnym wymiarze czasu wzrosła przez miesiąc o 19 tysięcy 300 osób. Liczba częściowo zatrudnionych Australijczyków wzrosła o 23 tysiące 200 osób. Stosunek siły roboczej do ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w zeszłym miesiącu 65,5% po spadku z poziomu 65,7% przed miesiącem. Docelowy poziom bezrobocia dla Reserve Bank of Australia wynosi 5%; Bank Centralny spodziewa się go osiągnąć do końca 2020 roku.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chiny urosły w lipcu o 19,3%

W lipcu bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektor niefinansowy Chin kontynentalnych wzrosły w ujęciu dolarowym o 19,3% w ujęciu rocznym do 7 miliardów 750 milionów dolarów, podało Ministerstwo Handlu kraju. W porównaniu ze wzrostem o 5,8% w czerwcu tempo wzrostu przyspieszyło. Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w juanach wzrosła o 14,9% i wyniosła 50 miliardów 400 milionów juanów. Od początku roku do lipca bezpośrednie inwestycje zagraniczne w chińską gospodarkę wzrosły o 2,3% do 496 miliardów 700 milionów juanów. Bezpośrednie inwestycje USA za ten okres wzrosły o 12%. Liczba nowych firm w Chinach, które są finansowane przez firmy zagraniczne, wzrosła w ujęciu rocznym o 99,1%.