Notowania SWIG80

886

sWIG80 – małe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które po sesji 16 marca 2007 r. zastąpiły indeks WIRR.

Kurs i notowania indeksu SWIG80

Wykres SWIG80

Opis indeksu swig80

Indeks spółek o małej kapitalizacji obejmujący 80 małych spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wcześniej zwany WIRR. Wartość bazowa indeksu na dzień 31 grudnia 1994 r. wynosiła 1000 pkt. sWIG80 jest indeksem cenowym, a dochody z tytułu dywidend nie są uwzględniane w jego obliczeniach. W skład indeksu sWIG80 nie wchodzą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych giełdach papierów wartościowych o wartości rynkowej przekraczającej 100 mln euro w dniu rankingu. Udział jednej spółki w indeksie nie może przekroczyć 10%.