Notowania indeksu WIG

1060

Warszawski Indeks Giełdowy WIG – indeks typu dochodowego, który jest najdłużej notowanym indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje on akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczone od 16 kwietnia 1991 r.

Kurs i notowania indeksu WIG

Wykres WIG

Opis indeksu WIG

WIG to główny indeks giełdowy, obejmujący wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), które spełniają kryteria uczestnictwa w indeksie podstawowym. Pierwsza wartość indeksu WIG z dnia 16 kwietnia 1991 r. wyniosła 1000 punktów. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, której celem jest ograniczenie udziału jednej spółki i sektora giełdowego. Jest to indeks dochodowy, a jego obliczanie uwzględnia zarówno ceny jego akcji, jak i dochody z dywidend oraz praw poboru.