Portfel rynkowy

2312

Zgodnie z teorią portfel rynkowy jest indeksem giełdowym, ponieważ odzwierciedla notowania wszystkich papierów wartościowych na giełdzie (rynku) lub papierów wartościowych reprezentatywnych dla tego rynku.

Portfel rynkowy to spekulacyjny klaster inwestycji, który obejmuje wszystkie aktywa dostępne na globalnym rynku finansowym, przy czym każdy składnik aktywów jest mierzony proporcjonalnie do jego całkowitej obecności na rynku.

Gdzie słyszałeś o portfelach rynkowych?

W krytyce Richarda Rollsa stwierdza się, że termin ten może być jedynie pojęciem teoretycznym. Wynika to z faktu, że praktyka tworzenia portfela rynkowego do celów inwestycyjnych musiałaby obejmować każdy możliwy składnik aktywów, w tym każdy rodzaj aktywów alternatywnych, ponieważ rynek teoretyczny byłby rynkiem światowym.

Co musisz wiedzieć o portfelach rynkowych …

Istnieje wiele różnych sposobów myślenia o tym, czy indeks w portfelu rynkowym ma jakiekolwiek realne znaczenie, ponieważ wiele indeksów da podobne wyniki. Roll uważał, że nie ma znaczenia, który wskaźnik został użyty, i udowodnił, że różne wskaźniki rzeczywiście przyniosły bardzo różne wyniki. Twierdził, że wybierając ostrożnie swoje indeksy, możesz uzyskać dowolny ranking, który sobie zażyczysz. Było badanie przeprowadzone przez Browna i Browna, które to przeanalizowało. Używali różnych indeksów, na przykład akcji i obligacji, samych akcji, akcji i obligacji oraz nieruchomości. Doszli do wniosku, że korzystanie z nieruchomości przyniosło bardzo różne wyniki.

Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych.

Stopa zwrotu z indeksu giełdowego odzwierciedla zatem stopę zwrotu z portfela rynkowego. Pochodne instrumenty finansowe oparte na wartości indeksu (kontrakty futures, opcje) odzwierciedlają oczekiwane zmiany na rynku akcji (giełdzie). Kto inwestuje w pochodne instrumenty finansowe oparte na indeksach giełdowych, uważa, że ​​wartość rynku będzie nadal rosła. Oczywiście pamiętaj, że wybierając średnią stopę zwrotu i średnie ryzyko, powinieneś traktować zabezpieczenie instrumentów pochodnych jak każde inne. Jego wartość nie rośnie liniowo, ale rośnie i maleje w różnych okresach czasu.

Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki giełdowe, które spełniają minimalne kryteria procentowe oraz akcje w wolnym obrocie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wpływ jednej spółki na WIG nie może przekroczyć 10%, a udział jednego sektora w indeksie nie może przekroczyć 30%. Skład WIG jest zmienny (np. Na dzień 1 lutego 2009 r. Było to 376 firm). WIG jest średnią ważoną kwotowań papierów wartościowych uwzględnionych w indeksie.