Pożyczka na oświadczenie – na czym polega?

663

Pożyczka na oświadczenie jest formą pożyczki gotówkowej, którą można wykorzystać w dowolnym celu. Uzyskanie takiego kredytu wiąże się z wypełnieniem wniosku i z podpisaniem Z reguły nie wymaga przedstawiania żadnych dodatkowych zaświadczeń. Procedura uzyskania takiego kredytu znacznie skraca wszelkie formalności. Pozwala to na sprawne i szybkie wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia wnioskowanej kwoty kredytu. Pożyczka na oświadczenie woli oznacza, że instytucje finansowe ufają prawdziwości oświadczeń pożyczkobiorcy. Nie oznacza to jednak, że nie mają one możliwości weryfikacji. W momencie ubiegania się o środki, klient może zostać poproszony o udzielenie informacji dotyczących np:

  • numer rachunku bankowego i dokumentacja bieżących ruchów na rachunku,
  • adres zamieszkania i status zajmowanego miejsca zamieszkania oraz liczba osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym i pozostających na jego utrzymaniu,
  • formy zatrudnienia i wszystkie źródła dochodów,
  • informacje o aktualnym stanie zadłużenia wobec innych kredytodawców.

Gdzie szukać pożyczki na oświadczenie?

Podmiotami udzielającymi pożyczek na oświadczenie mogą być wszelkiego rodzaju instytucje prowadzące działalność finansową zgodnie z ich odpowiednim ustawodawstwem. Należą do nich instytucje bankowe – banki komercyjne i spółdzielcze oraz pozabankowe instytucje finansowe (np. firmy kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowe i unie kredytowe, portale społecznościowe).

Jak to wygląda w banku?

Do niedawna oferty komercyjne istniejących banków na polskim rynku były lepsze od ofert kredytów na oświadczenie. Zmieniająca się sytuacja finansowa i rosnące zadłużenie wymusiły jednak zaostrzenie procedur związanych z udzielaniem takich kredytów. Obecne regulacje prawne wynikające z regulacji bankowych narzuconych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zmiany w ustawach Kodeksu Cywilnego zmuszają banki do nałożenia pewnych ograniczeń w oferowaniu pożyczek na oświadczenie. Nie oznacza to jednak, że nie są one dostępne na rynku bankowym. Decydując się na zawarcie umowy kredytowej o oświadczenie w instytucji bankowej, musimy mieć świadomość, że złożony przez nas wniosek będzie podlegał bardziej szczegółowej analizie. Jedną z form weryfikacji może być śledzenie historii kredytowej klienta za pomocą takich instrumentów jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej) lub KRD (Krajowy Rejestr Długów). Dbając o swoje bezpieczeństwo, banki chętniej udzielają pożyczek na oświadczenie osobom, które od pewnego czasu znajdują się na liście swoich klientów. Wiąże się to z możliwością prześledzenia źródeł dochodów klienta na istniejącym rachunku bankowym. Zawarcie umowy z nowym klientem jest zazwyczaj uzależnione od konieczności otwarcia takiego rachunku. Minimalizacja ryzyka zawarcia umowy kredytowej na deklarację wiąże się również z ograniczeniami dotyczącymi wysokości kwot kredytowania, mniej korzystnych stóp procentowych i wyższych kosztów.

Jak to wygląda w pozabankowych instytucjach finansowych?

Instytucje finansowe Parabanku mają bardziej liberalne podejście do kredytów rozliczeniowych. Zawieranie umów kredytowych z firmami niebankowymi jest również prawnie uwarunkowane, ale nie podlega wszystkim ograniczeniom dotyczącym kredytów bankowych. Minimalne formalności, pożyczki bez BIK, pożyczki zawierane online to hasła, które coraz częściej kuszą klienta awaryjnego. Tym bardziej, że formalności związane z uzyskaniem pożyczki na oświadczenie instytucji niebankowych trwają czasami od kilku minut do jednego dnia roboczego. Z pewnością łatwiej jest ubiegać się o kredyt na wyciąg z konta w tzw. parabankach, jeśli nie masz wiarygodności finansowej i możliwości udokumentowania swoich źródeł dochodu. Są one chętnie wykorzystywane przez osoby pracujące na warunkach innych niż umowa o pracę.

Aby zminimalizować formalności przy zawieraniu takich umów kredytowych, należy oczywiście płacić więcej i zasada ta dotyczy zarówno banków, jak i instytucji niebankowych. Dlatego warto zawsze uważnie przyjrzeć się proponowanym warunkom umowy i sprawdzić wiarygodność kredytodawcy. Pośpieszne umowy kredytowe i brak ostrożności mogą czasami prowadzić do poważnych problemów ze spłatą zobowiązań. HABZA Finanse jest sprawdzonym i doświadczonym partnerem w zakresie pośrednictwa kredytowego. Oferujemy naszym klientom różne formy rozwiązań finansowych i pomocowych w trudnych sprawach kredytowych i dłużnych.