Recesja w ekonomii

1100

Recesja, w ekonomii, tendencja spadkowa w cyklu koniunkturalnym charakteryzująca się spadkiem produkcji i zatrudnienia, co z kolei powoduje spadek dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Chociaż nie wszystkie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa doświadczają rzeczywistych spadków dochodów, ich oczekiwania co do przyszłości stają się w czasie recesji mniej pewne i powodują opóźnienia w dokonywaniu dużych zakupów lub inwestycji.

W czasie recesji spadek produkcji może być spowodowany zmniejszeniem zakupów trwałych artykułów gospodarstwa domowego przez konsumentów oraz maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwa, a także zmniejszeniem ilości towarów dodawanych do zapasów lub zapasów. Największy wpływ ma prawdopodobnie na zapasy; przedsiębiorstwa przestają dodawać towary do swoich zapasów i stają się bardziej skłonne do korzystania z nich w celu realizacji zamówień produkcyjnych. Spadki zapasów mają zatem podwójny wpływ na wielkość produkcji.

To, czy recesja przerodzi się w poważną i przedłużającą się depresję, zależy od wielu okoliczności. Należą do nich zakres i jakość kredytów udzielonych w poprzednim okresie prosperity, wielkość dozwolonych spekulacji, zdolność polityki pieniężnej i fiskalnej do odwrócenia tendencji spadkowej oraz wielkość istniejącej nadwyżki zdolności produkcyjnej. (Patrz również: pieniądze).