Ograniczenie handlu

1047

Ograniczenie handlu, zapobieganie wolnej konkurencji w biznesie poprzez pewne działania lub warunki, takie jak ustalanie cen lub tworzenie monopolu.

Stany Zjednoczone prowadzą od dawna politykę utrzymywania konkurencji między przedsiębiorstwami poprzez prawa antymonopolowe, z których najbardziej znana – Sherman Antitrust Act z 1890 r. – uznała za nielegalną „każdą umowę, połączenie… lub spisek w celu ograniczenia handlu”.