Regres

1057

Regres

Roszczenie, którego celem jest zwrot pożyczki lub honorowanie gwarancji. Udzielenie pożyczki normalnie zawiera w sobie pełne prawo regresu w stosunku do pożyczkobiorcy: jeżeli dług nie może zostać spłacony z aktywów funkcjonującego przedsiębiorstwa, wierzyciel może wymusić zwrot długu na podstawie zabezpieczenia, a w razie konieczności nalegać na zwrot niezabezpieczonych roszczeń w postępowaniu upadłościowym, aż do wyczerpania wszystkich możliwości. Regres jest jednak ograniczony do tego podmiotu, który zaciągnął dług. Pojęcie „ograniczonej odpowiedzialności” oznacza, że właściciel zadłużonego podmiotu jest od niego wyraźnie odseparowany. Bank, który kredytuje małą firmę, może także żądać od właściciela poręczenia jej zobowiązań, co daje instytucji finansowej pełny regres do faktycznego dłużnika (ponieważ właściciel firmym i firma są de facto tym samym). Ograniczony regres albo pożyczka bez prawa regresu ogranicza roszczenia wierzyciela do przepływów pieniężnych z określonych źródeł, do konkretnych jednostek lub zabezpieczeń i jest stosowana w celu zabezpieczenia patrona przed pełną odpowiedzialnością za dług. Przykładem kredytowania z ograniczonym prawem regresu jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Słowo pochodzi od łac. recursus („powrót” lub „wycofanie”).