Ograniczenie zadłużenia

650

Ograniczenie zadłużenia

Klauzula w umowie kredytowej lub umowie powierniczej określająca dozwoloną wysokość lub wskaźnik łącznego zadłużenia, z zachowaniem klauzuli kredytowania warunkowego w celu ograniczenia lewarowania do rozsądnego poziomu. Ograniczenie zadłużenia jest niezbędne, jeżeli kredytobiorca pozostaje w stosunkach umownych z więcej niż jednym bankiem. Konkurencja między instytucjami finansowymi to zdrowe zjawisko, które nie powinno podlegać obostrzeniom. Jednak w interesie wszystkich leży to, by klient nie zaciągał kredytu, którego nie jest w stanie obsłużyć.