Regulatorzy rynku Forex

regulacje brokerów forex

2252

Zrozumienie roli regulatorów finansowych na Forex

Jak wiemy rynek forex jest rynkiem nieregulowanym, OTC (Over The Counter). Oznacza to, że dla zawieranych transakcji nie ma jednego scentralizowanego miejsca, na którym dokonuje się transakcji co jest charakterystyczne dla Giełdy Papierów Wartościowych.

Mimo tego faktu na rynku istnieją instytucje regulujące rynek Forex, które dbają o bezpieczeństwo środków klientów i przeprowadzanych transakcji tak aby zapewnić najlepszą ochronę. Powszechnie te instytucje nazywamy regulatorami Forex i są one faktycznie uprawnione do nadzorowania działalności na rynkach finansowych.

Organ nadzoru finansowego , sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • rynkiem kapitałowym,
 • sektorem bankowym,
 • sektorem emerytalnym,
 • sektorem ubezpieczeniowym,
 • instytucjami pieniądza elektronicznego,
 • instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych.

Praktycznie każda rozwinięta gospodarka posiada specjalną instytucję, której jedynym celem jest zapewnienie rzetelności i przejrzystości w dziedzinie finansów. Rolą finansowych organów regulujących jest nadzorowanie firm, które świadczą usługi pośrednictwa w dostępie do handlu instrumentami finansowymi np. brokerów forex czy domów maklerskich ale także wszystkich firm działających na szeroko pojętym rynku finansów i bankowości. Zadaniem instytucji rządowych jest ochrona przede wszystkim klientów indywidualnym. Regulatorzy rynku działają na przepisach określonych w ustawie.

Rola organów nadzoru finansowego na rynku Forex

Rolą nadzoru finansowego jest zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa, które posiadają licencję finansową stosować się będą do ogólnych ram i zasad obowiązujących w danym państwie, przy zachowaniu odpowiedniej płynności finansowej, aby zapewnić, że transakcje są prawidłowo wykonywane. Firma regulowana ma także obowiązek wysyłać do organów nadzoru specjalne raporty, w których zawarte są między innymi dane na temat źródeł dochodów i ogólnej kondycji finansowej danego brokera forex.

Chociaż uzyskanie licencji wiąże się z kosztami, które należy opłacać co roku to jednak uzyskanie regulacji przez brokera forex świadczy o jego wiarygodności i rzetelności. Na rynku Forex wciąż istnieją brokerzy, którzy nie posiadają żadnej licencji, a mimo to klienci wpłacają do nich pieniądze po prostu z braku wiedzy. W przypadku upadłości firmy bez licencji żaden nadzór nam nie pomoże i będziemy musieli liczyć głównie na siebie.

Główne organizacje regulacyjne:

ASICAustralia Securities and Investment Commission (Australia)

CySecCyprus Securities and Exchange Commission (Cypr)

NFANational Futures Association (Stany Zjednoczone Ameryki)

CFTCCommodity and Futures Trading Commission (Stany Zjednoczone Ameryki)

FCAFinancial Conduct Authority (Wielka Brytania)

FSP Financial Service Providers (Nowa Zelandia)

Regionalne instytucje nadzoru finansowego

W zależności od tego gdzie dany broker forex jest zarejestrowany, uprawniony jest do otrzymania licencji w danym kraju. Jeżeli firma zarejestrowała się w Wielkiej Brytanii zwykle uzyskuje regulację brytyjskiego nadzoru, jeśli firma zarejestrowana jest w Polsce otrzyma regulację KNF.

Poniżej lista niektórych regulatorów działających na rynku finansowym

 • Polska

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

 • Australia

ASIC  – Australia Securities and Investment Commission

 • British Virgin Islands:

BVIFSC – British Virgin Islands Financial Services Commision

 • Canada:

BCSC – British Columbia Securities Commission

OSC – Ontario Securities Commission

IIROC – Investment Industry Regulatory Organization of Canada

 • Cyprus:

CySec-  Cyprus Securities and Exchange Commission

 • European Monetary Union:

MiFID – Markets in Financial Instruments Directive

 • France:

Banque de France

 • Germany:

BaFin – Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht

 • Greece:

HCMC – Hellenic Capital Markets Commission

 • Hong Kong SAR:

SFC – Securities and Futures Commission

 • Indonesia:

BAPPETI – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

 • Italy:

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

 • Japan:

FSA Japan  – Financial Services Agency

FFAJ – The Financial Futures Association of Japan

JSDA – Japan Securities Dealers Association

 • Mauritius:

FCS – Financial Services Commission

 • The Netherlands:

AFM – The Netherlands Authority for the Financial Markets

 • New Zealand:

АВК – Financial Dispute Resolution

FSP – Financial Service Providers Register

 • Russia:

KROUFR – The Commission on Regulation of Financial Markets Participants Relationships

CRFIN – Centre for Regulation in OTC Financial Instruments and Technologies

 • Singapore:

SGX – Licensed clearing member of the Singapore Exchange

MAS – Monetary Authority of Singapore

 • South Africa:

FSB – Financial Services Board

 • Spain:

CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores

 • Sweden:

Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen)

 • Switzerland:

GSCGI – Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants

ARIF – Association Romande des intermediares financiers

Swiss Federal Department of Finance

Organisme d’autorégulation fondé par le GSCGI

FINMA – Swiss Financial Market Supervisory Authority

 • United Arab Emirates:

DMCC – Dubai Multi Commodities Centre

 • United Kingdom:

FCA – Financial Conduct Authority

 • United States:

FINRA – Financial Industry Regulatory Authority, Inc.

NYSE – New York Stock Exchange

Office of the Comptroller of the Currency

Securities and Exchanges Commission

CFTC- Commodities and Futures Trading Commission

NFA – National Futures Association