Rolowania i dywidendy

kontrakty cfd

2449

Rolowania

Otwarte pozycje w kontraktach CFD opartych o ceny kontraktów futures będą rolowane, co oznacza, że instrumentem bazowym dla kontraktu CFD przestaje być wygasający kontrakt, a staje się nim kontrakt  kolejnej serii. Z tego tytułu otwarte pozycje będą korygowane o odpowiednią wartość wynikającą z różnicy cen obu serii kontraktów, zwanej bazą (cena kolejnego kontraktu – cena wygasającego kontraktu). Wartość bazy będzie uwzględniana w punktach swapowych w dniu rolowania.

Przykład rolowania pozycji:

Załóżmy, że inwestor zajmuje na początku września długą pozycję w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f. Decyduje się on nie zamykać jej do końca miesiąca. Aby było to możliwe, 18 września jego pozycja musi zostać zrolowana, gdyż następnego dnia kontrakt wrześniowy stanowiący instrument bazowy dla CFD wygaśnie, zatem cena CFD będzie oparta o cenę kolejnego kontraktu – październikowego. Zakładając, że w dniu rolowania (18 września) cena kontraktu wrześniowego wynosi 30.68, a październikowego 30.05, pozycja inwestora zostanie uznana kwotą 1000*(30.68 – 30.05)=630USD.

Gdyby nie doszło do uznania pozycji punktami SWAP o wartości 630 USD, inwestor poniósł by stratę w wysokości 630 USD wynikającą ze zmiany serii kontraktu będącego instrumentem bazowym dla CFD.

Analogicznie, gdyby inwestor miał pozycję krótką w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f, pozycja zostałaby obciążona punktami SWAP o wartości 630 USD.

Zadaniem naliczania punktów SWAP wynikających z rolowania instrumentu bazowego dla danego CFD jest zniwelowanie straty lub zysku wynikającego z różnicy cen starej i nowej serii kontraktu instrumentu bazowego w chwili rolowania. Efekt finansowy operacji rolowania jest dla Klienta neutralny.

Na stronie zamieszczane będą daty nadchodzących rolowań w 2016/2017 roku:

(rzymskie cyfry oznaczają numery poszczególnych miesięcy)

Symbol Opis XII I II
UK100.f CFD na FTSE100 Futures    15
DE30.f CFD na DAX Futures   15
POL20.f CFD na WIG20 Futures   15
EU50.f CFD na DJ EURO STOXX 50 Futures   15
AUS200.f CFD na S&P/ASX200 Futures   14
US30.f CFD na DJIA Futures    8
US100.f CFD na NASDAQ100 Futures    8
US2000.f CFD NA Russell2000 Futures   8
US500.f CFD na S7P500 Futures    8
HK40.f CFD na Hang Seng Futures 28 24 28
SUI20.f CFD na SMI Futures   15
SPA35.f CFD na IBEX Futures 15 19 16
ITA40.f CFD na FTSE/MIB Futures    15
JPN225.f CFD na Nikkei 225 Futures    6
FRA40.f CFD na cac40 Futures 15 19 16
GOLD.f CFD na złoto
SILVER.f CFD na srebro
WTI.f CFD na ropę typu WTI 14 12 14
BRENT.f CFD na ropę typu brent 21 24 21
COPPER.f CFD na miedź
PLATINUM.f CFD na platynę
COCOA.US.f CFD na kakao   2
COFFEE.US.f CFD na kawę typu arabica   9
COTTON.f CFD nabawełnę   9
SUGAR.US.f CFD na cukier typ 11   9
SOY.f CFD na soję   8 9
CORN.f CFD na kukurydzę   9
WHEAT.f CFD na przenicę   9
TNOTE.f CFD na 10letnie obligacje USA 23
EURBUND.f CFD 10letnie obligacje Niemiec

 

Dywidendy

Otwarte pozycje w kontraktach CFD opartych o ceny akcji, podlegają korekcie o kwoty dywidend wypłacanych przez spółki. Z tego tytułu otwarte pozycje będą korygowane o odpowiednią wartość wynikającą z wielkości dywidendy netto (po uwzględnieniu podatku od dywidend w przypadku pozycji długich w kontraktach CFD na akcje). Dywidendy księgowane są poprzez naliczenie dodatkowych punktów swapowych o północy  przed pierwszym dniem notowania akcji bez prawa do dywidendy.

Dywidendy księgowane są (ujmowane w swapach) o północy  przed pierwszym dniem notowania akcji bez prawa do dywidendy. Księgowanie uwzględnia standardowe stawki podatku wg następującego schematu:

Akcje amerykańskie Pozycje długie: uznanie rachunku w wysokości 70% dywidendy brutto

Pozycje krótkie: obciążenie rachunu w wysokości 100% dywidendy brutto

Akcje niemieckie Pozycje długie: uznanie rachunku w wysokości 73.625% dywidendy brutto

Pozycje krótkie: obciążenie rachunu w wysokości 100% dywidendy brutto

Informacje o akcjach wypłacających dywidendy w najbliższym czasie można znaleźć w zakładce Aktulaności na mforex.pl.

Przykład dywidendy:

10 maja inwestor zajmuje długą pozycję opiewającą na 1 lota w kontrakcie CFD na akcje Cisco (CISCO.US) po cenie 20.00 USD. Wiadomo, iż 20 maja jest pierwszym dniem notowania bez prawa do dywidendy, która wynosi 0.17 USD na akcję. Inwestor utrzymuje swoją długą pozycję i 19 maja o godz. 24:00 (z 19 na 20 maja) jego rachunek zostanie skorygowany o wartość wynikającą z wielkości dywidendy. W ten sposób dodatkowe punkty swapowe wyniosą odpowiednio : 1*17*0.7 dla długich oraz -1*17 dla krótkich pozycji.

Zadaniem naliczania punktów SWAP wynikających z wypłaty dywidendy na instrumencie bazowym dla danego CFD jest zniwelowanie straty lub zysku wynikającego z tzw. odcięcia prawa do dywidendy (pomniejszenie kursu na giełdzie o wartość dywidendy w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy). Efekt finansowy operacji jest dla Klienta neutralny.