Rolowania i dywidendy

kontrakty cfd

1620

Rolowania

Otwarte pozycje w kontraktach CFD opartych o ceny kontraktów futures będą rolowane, co oznacza, że instrumentem bazowym dla kontraktu CFD przestaje być wygasający kontrakt, a staje się nim kontrakt  kolejnej serii. Z tego tytułu otwarte pozycje będą korygowane o odpowiednią wartość wynikającą z różnicy cen obu serii kontraktów, zwanej bazą (cena kolejnego kontraktu – cena wygasającego kontraktu). Wartość bazy będzie uwzględniana w punktach swapowych w dniu rolowania.

Przykład rolowania pozycji:

Załóżmy, że inwestor zajmuje na początku września długą pozycję w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f. Decyduje się on nie zamykać jej do końca miesiąca. Aby było to możliwe, 18 września jego pozycja musi zostać zrolowana, gdyż następnego dnia kontrakt wrześniowy stanowiący instrument bazowy dla CFD wygaśnie, zatem cena CFD będzie oparta o cenę kolejnego kontraktu – październikowego. Zakładając, że w dniu rolowania (18 września) cena kontraktu wrześniowego wynosi 30.68, a październikowego 30.05, pozycja inwestora zostanie uznana kwotą 1000*(30.68 – 30.05)=630USD.

Gdyby nie doszło do uznania pozycji punktami SWAP o wartości 630 USD, inwestor poniósł by stratę w wysokości 630 USD wynikającą ze zmiany serii kontraktu będącego instrumentem bazowym dla CFD.

Analogicznie, gdyby inwestor miał pozycję krótką w kontrakcie CFD na 1000 baryłek (1 lot) ropy WTI.f, pozycja zostałaby obciążona punktami SWAP o wartości 630 USD.

Zadaniem naliczania punktów SWAP wynikających z rolowania instrumentu bazowego dla danego CFD jest zniwelowanie straty lub zysku wynikającego z różnicy cen starej i nowej serii kontraktu instrumentu bazowego w chwili rolowania. Efekt finansowy operacji rolowania jest dla Klienta neutralny.

Na stronie zamieszczane będą daty nadchodzących rolowań w 2016/2017 roku:

(rzymskie cyfry oznaczają numery poszczególnych miesięcy)

SymbolOpisXIIIII
UK100.fCFD na FTSE100 Futures   15
DE30.fCFD na DAX Futures  15
POL20.fCFD na WIG20 Futures  15
EU50.fCFD na DJ EURO STOXX 50 Futures  15
AUS200.fCFD na S&P/ASX200 Futures  14
US30.fCFD na DJIA Futures   8
US100.fCFD na NASDAQ100 Futures   8
US2000.fCFD NA Russell2000 Futures  8
US500.fCFD na S7P500 Futures   8
HK40.fCFD na Hang Seng Futures282428
SUI20.fCFD na SMI Futures  15
SPA35.fCFD na IBEX Futures151916
ITA40.fCFD na FTSE/MIB Futures   15
JPN225.fCFD na Nikkei 225 Futures   6
FRA40.fCFD na cac40 Futures151916
GOLD.fCFD na złoto
SILVER.fCFD na srebro
WTI.fCFD na ropę typu WTI141214
BRENT.fCFD na ropę typu brent212421
COPPER.fCFD na miedź
PLATINUM.fCFD na platynę
COCOA.US.fCFD na kakao 2
COFFEE.US.fCFD na kawę typu arabica 9
COTTON.fCFD nabawełnę 9
SUGAR.US.fCFD na cukier typ 11 9
SOY.fCFD na soję  89
CORN.fCFD na kukurydzę 9
WHEAT.fCFD na przenicę 9
TNOTE.fCFD na 10letnie obligacje USA23
EURBUND.fCFD 10letnie obligacje Niemiec

 

Dywidendy

Otwarte pozycje w kontraktach CFD opartych o ceny akcji, podlegają korekcie o kwoty dywidend wypłacanych przez spółki. Z tego tytułu otwarte pozycje będą korygowane o odpowiednią wartość wynikającą z wielkości dywidendy netto (po uwzględnieniu podatku od dywidend w przypadku pozycji długich w kontraktach CFD na akcje). Dywidendy księgowane są poprzez naliczenie dodatkowych punktów swapowych o północy  przed pierwszym dniem notowania akcji bez prawa do dywidendy.

Dywidendy księgowane są (ujmowane w swapach) o północy  przed pierwszym dniem notowania akcji bez prawa do dywidendy. Księgowanie uwzględnia standardowe stawki podatku wg następującego schematu:

Akcje amerykańskiePozycje długie: uznanie rachunku w wysokości 70% dywidendy brutto

Pozycje krótkie: obciążenie rachunu w wysokości 100% dywidendy brutto

Akcje niemieckiePozycje długie: uznanie rachunku w wysokości 73.625% dywidendy brutto

Pozycje krótkie: obciążenie rachunu w wysokości 100% dywidendy brutto

Informacje o akcjach wypłacających dywidendy w najbliższym czasie można znaleźć w zakładce Aktulaności na mforex.pl.

Przykład dywidendy:

10 maja inwestor zajmuje długą pozycję opiewającą na 1 lota w kontrakcie CFD na akcje Cisco (CISCO.US) po cenie 20.00 USD. Wiadomo, iż 20 maja jest pierwszym dniem notowania bez prawa do dywidendy, która wynosi 0.17 USD na akcję. Inwestor utrzymuje swoją długą pozycję i 19 maja o godz. 24:00 (z 19 na 20 maja) jego rachunek zostanie skorygowany o wartość wynikającą z wielkości dywidendy. W ten sposób dodatkowe punkty swapowe wyniosą odpowiednio : 1*17*0.7 dla długich oraz -1*17 dla krótkich pozycji.

Zadaniem naliczania punktów SWAP wynikających z wypłaty dywidendy na instrumencie bazowym dla danego CFD jest zniwelowanie straty lub zysku wynikającego z tzw. odcięcia prawa do dywidendy (pomniejszenie kursu na giełdzie o wartość dywidendy w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy). Efekt finansowy operacji jest dla Klienta neutralny.