Różnica między Forexem a grą na giełdzie

1690

Co wybrać? Inwestowanie na Forexie, czy może inwestowanie na tradycyjnej giełdzie? Zastanawiając się na tym problemem, warto na początku poznać podstawowe różnice, jakie są między rynkiem regulowanym i nieregulowanym oraz zasady funkcjonowania samego rynku kapitałowego. Takie informacje powinny ułatwić wybór.

Pierwsze pytanie: co to jest Forex?

Forex to jedna z nazw, które określają międzynarodowy rynek wymiany walut. Zamiennie stosuje się też nazw: Foreign Exchange Market lub FX Market. Forex jest więc rynkiem, na którym jedna waluta po ustalonej cenie jest wymieniana na drugą. Obecnie jest to największy, a także i najbardziej płynny rynek na świecie. Dzienne obroty Forex-u wynoszą ponad 5 bilionów dolarów. Głównymi postaciami na rynku Forex są przede wszystkim banki oraz znaczące instytucje finansowe. Ale na tym rynku może zaistnieć każdy, kto chce lub potrzebuje. Początkowo Forex miał za zadanie usprawnić proces wymiany walut, który wynikał z potrzeb międzynarodowego handlu surowcami, towarami i usługami. Panująca tutaj charakterystyczna zmienność i płynność doprowadziła do tego, że Forex stał się atrakcyjnym miejscem inwestycji, a także spekulacji traderów pochodzących z całego świata. Dzisiaj 90% transakcji, jakie są przeprowadzane na rynku Forex, są to transakcje czysto spekulacyjne. Rynek Forex nie ma swojej siedziby i fizycznej lokalizacji. Określa się go jako rynek pozagiełdowy czyli międzybankowy. Natomiast sam handel odbywa się online w Internecie. Dzisiaj każdy ma możliwość spekulacji na rynku Forex. Odbywa się to za pośrednictwem za pośrednictwem legalnych firm brokerskich. Warto również wspomnieć że na rynku forex spekuluje się za pomocą dźwigni finansowej. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA w lipcu 2018 obniżył wielkość dźwigni forex do 1:30.

Pytanie drugie: czym jest giełda papierów wartościowych?

Na giełdzie papierów wartościowych zawiera się transakcje handlowe, które mają miejsce na danym rynku. Są to transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, które stanowią określone prawa majątkowe. Uprawnienia posiada osoba, którą wymienia się w treści danego dokumentu. Na giełdzie można kupić akcje, które są dokumentem łączącym prawa majątkowe i niemajątkowe. Poza tym można nabyć obligacje – jest to dokument, gdzie emitent to dłużnik obligatariusza, który zobowiązuje się spłacić wobec niego odpowiednie świadczenia. Na giełdzie są skupowane także warranty, które umożliwiają kupno papierów wartościowych oraz różne certyfikaty inwestycyjne. Samym w sobie celem funkcjonowania giełdy papierów wartościowych jest wymiana handlowa. Papiery wartościowe, które są dopuszczone do obrotu, sprzedaje się zgodnie z cenami, jakie zostały ogłoszone w codziennych giełdowych notowaniach. Transakcje muszą być zgodne z regulaminem danej giełdy. Na giełdzie mogą handlować samodzielni uczestnicy i pośrednicy z domów maklerskich.

Pytanie trzecie: jakie są różnice między rynkiem giełdowym a rynkiem Forex?

Jakie są najistotniejsze różnice pomiędzy jednym i drugim miejscem? Poznając je, można określić własne potrzeby i możliwości inwestowania – czy to na rynku Forex, czy na klasycznej giełdzie papierów wartościowych. Warto pamiętać, że zasadniczo te dwa rynki są zgoła inne i spełniają różne potrzeby inwestorów.

  • Transparentność giełdy

Podstawową różnicą jest transparentność giełdy. Giełda jest rynkiem regulowanym, scentralizowanym, który posiada swoją siedzibę. Tutaj dochodzi do zleceń, które są wystawiane zgodnie z arkuszem zleceń dla danego instrumentu. Jest to swoisty karnet. Płynność zależy od zainteresowania danym instrumentem. Transakcje giełdowe są zgodne z cenami w karnecie takimi samymi dla każdego z uczestników. W przypadku rynku Forex sprawa cen wygląda już inaczej. Dla klienta brokera X będą inne ceny bid oraz ask, niż te, które ma dostępne klient brokera B. Zależy to od różnych dostawców płynności. Wpływ na cenę ma również wysokość marż u brokerów. Handlując na rynku Forex zarabia się na ruchach cenowych, wykorzystując narzędzia typowo spekulacyjne.

  • Wolumen rzeczywisty

Na platformach Forex istnieje możliwość zaimplementowania wskaźnika Volumes, który przedstawia zasadniczo różnicę w tak zwanej tikowej zmianie ceny. Giełda walutowa Forex nie umożliwia więc dostępu do wolumenu rzeczywistego. Dlaczego? Bo nie jest rynkiem regulowanym. Udostępniany przez brokerów wolumen rzeczywisty określa urywek rynku, a nie stan całości. Powodem jest ciągły obrót waluty na całym świecie. Dane z Forex-u dotyczące wielkości obrotów to łączna suma obrotów kluczowych instytucji finansowych, pochodzących z danego dnia. Nie ma tu informacji o każdej pojedynczej transakcji, ponieważ jest to po prostu zadanie niewykonalne.

  • Ruchy cenowe

Minusem giełdy jest na pewno to, że nie wszystkie instrumenty, jakie są na rynku regulowanym mają odpowiednią płynność. A to właśnie płynność pozwala na generowanie dodatniej stopy zwrotu. Im mniejsza jest płynność, tym większe są straty. Rynek Forex ma zdecydowanie większą płynność przede wszystkim gigantyczne obroty. Trudniej więc się na nim manipuluje.

wysoka płynność oraz gigantyczne obroty.

  • Koszty transakcyjne

Na rynku walutowym Forex prowizje są mikroskopijne, w porównaniu z tymi, które są pobierane na giełdzie. Prowizje na Forex mają wysokość maksymalnie 0,004%. Prowizje giełdowe natomiast często i gęsto wynoszą nawet 0,3% liczone od wartości zawieranej transakcji. Na giełdzie jest także prowizja minimalna. Wynosi np. 0,3%, ale nie może być niższa niż np. 4 zł. Forex nie posiada takich obostrzeń. Pojawia się też kwestia dźwigni finansowej. Jest to potocznie zwany lewar. Na giełdzie obowiązkowy depozyt to kilka procent wartości transakcji. Na Forex taki depozyt równa się 1%. Widać zatem, że Forex jest bardziej dostępny i tańszy.

Giełda czy Forex?

Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę różne przeznaczenie obydwu rynków. Na rynku regulowanym są możliwe spekulacje i inwestowanie w różne instrumenty finansowe. Rachunek brokerski Forex-u umożliwia dostęp do rynku walutowego, określonych instrumentów CFD, jak również pozwala na w miarę swobodne wykorzystanie ruchów cenowych, co można osiągnąć przy określonym, wysokim lewarze. Również w łatwy sposób na rynku forex można grać na spadkach danego instrumentu.  Aby podjąć decyzję, gdzie inwestować należy mieć zawsze pełną świadomość ryzyk oraz szans, które są na tych dwóch rynkach. Wtedy tylko można dobrze i świadomie zainwestować posiadane nadwyżki finansowe. Gra na Forex tak jak na giełdzie nie jest bez ryzyka.