Raport o inflacji

709

CPI

Zwykle jest postrzegany jako najważniejszy wskaźnik inflacji. Jest to raport, publikowany co miesiąc i odzwierciedla zmiany w kosztach grupy towarów i usług z miesiąca na miesiąc. Rosnąca inflacja jest zwykle związana z poprawą gospodarki i potencjałem wyższych stóp. Obniżająca się inflacja jest złym sygnałem i może być postrzegana jako ekonomicznie negatywna sytuacja. Ujemny CPI może wskazywać na deflację.

Volatile Items

Pewne pozycje znalezione w obliczeniach CPI są bardziej zmienne niż inne. Na Żywnośći oraz energii są zazwyczaj spore ruchy cenowe i mają tendencję do silnego wpływania na CPI, dlatego istnieje podstawowy CPI, który wyklucza takie niestabilne produkty. Ostatni spadek cen ropy z około 100 do 40 dolarów spowodował, że wskaźnik CPI większości krajów na całym świecie mocno ucierpiał i był znacznie niższy niż oczekiwano przez kilka miesięcy, a efekty nadal były odczuwalne.

Stypy Procentowe

Stopy procentowe są głównym motorem gospodarki. Bank centralny, jak również rząd, ocenia wszystkie wcześniej wspomniane wskaźniki ekonomiczne, aby określić, jak zdrowa i wydajna jest gospodarka. Jeżeli zajdzie potrzeba zmian, bank centralny może podnieść lub obniżyć stopy,lub też pozostawić je bez zmian. Wszystko zależy od wprowadzonej polityki pieniężnej, a także ogólnych warunków ekonomicznych danego kraju. Zwykle zmiana stóp wpływa na walutę danego kraju, a także inne powiązane waluty i może mieć trwały efekt, a także zapoczątkować nowe trendy, ponieważ stopy są znane jako czynniki napędzające rynek w średnim i długim okresie.

Geopolityczne

Niektóre czynniki polityczne mają również wpływ na rynki i obejmują wybory, ważne spotkania przywódców, spotkania G7 i G20, a także wojny i ataki terrorystyczne.