Stabilizacja na parach złotowych

1237

Informacje gospodarcze

Z kraju:

Deficyt budżetowy w 2017 r. może się zamknąć nawet poniżej 49 mld zł wobec planu 59,3 mld zł – powiedział wicepremier M. Morawiecki. Dodał, że ma nadzieję, iż inwestycje wyszły na plus już w II kwartale i osiągnęły ok. 3-4% dynamikę, a w III kwartale przyspieszy ona do 5%

. Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w czerwcu w ujęciu r/r wzrosły o 15,8% po wzroście o 4,5% r/r w poprzednim miesiącu – podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w czerwcu wzrosły w ujęciu r/r o 15,7% po wzroście o 8,8% r/r w poprzednim miesiącu – podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w czerwcu wzrosła o 6,8% r/r, a m/m wzrosła o 0,8% – podał GUS.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-czerwiec wzrosła o 2,5% r/r przy większym o 3,1% zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,0% – podał GUS.

W I półroczu w polskiej gospodarce obserwowano tendencje wzrostowe, jednak w niektórych dziedzinach były słabsze niż w I kwartale – ocenia GUS.

Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w czerwcu wzrosły w o 3,6% r/r, po wzroście o 4,8% w maju – podał GUS.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu spadła w Polsce o 12% r/r do 136,8 tys. – podał GUS.

Dane za pierwsze dwa miesiące II kw. wskazują, że można oczekiwać dalszego, choć powolnego wzrostu wynagrodzeń – wynika z opublikowanego we wtorek raportu NBP o rynku pracy. Wynika z niego również, że tempo spadku bezrobocia w kolejnych miesiącach powinno być wolniejsze niż dotychczas.

Minimalny podatek od wartości nieruchomości komercyjnych oraz ograniczenie możliwości zaliczania usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodu – to niektóre plany MF na uszczelnienie podatku CIT.

Zobacz: brokerzy forex i platformy forex

Wartość umów o dofinansowanie z UE w ciągu miesiąca zwiększyła się o 9,4 mld zł – podało MR.

Ze świata:

Dziś o 16:00 w USA opublikowana zostanie sprzedaż nowych domów w czerwcu (konsensus: 615 tys.).

Dziś o 20:00 w USA zapadnie decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych (konsensus: 1,00-1,25%).

Ostatnia sesja

Dobre dane ciąża długowi, waluty stabilne

Na rynkach walutowych bliskość decyzji Fed przeniosła wczoraj handel na poziom wyczekiwania. W efekcie EUR-USD ustabilizował się w wąskim trzysesyjnym zakresie blisko szczytów, co sprzyjało również stabilizacji na parach złotowych. Niewiele zmieniły również wczorajsze dane, choć pro wzrostowy impuls dla euro mógł stanowić wyraźny wzrost niemieckiego indeksu Ifo, a po stronie dolarowej rynek wyrwać z marazmu mógł zaskakująco dobry odczyt Conference Board i indeksu Fed z Richmond za lipiec. Nieco ciekawiej wyglądał obraz wczorajszej sesji na długu. Rynki bazowe wyraźnie wczoraj taniały na fali lepszych od oczekiwań danych makro, co w przypadku krajowych dziesięciolatek przyniosło osłabienie o 4 p.b. Wczorajsze dane z rynku pracy, choć dobre zostały przyjęte neutralnie. Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do rekordowego poziomu 7,1%, a wg prognoz NBP można oczekiwać dalszego, choć powolnego wzrostu wynagrodzeń. NBP wskazał również, że tempo spadku bezrobocia w kolejnych miesiącach powinno być wolniejsze niż dotychczas. Tym samym rynek pracy będzie nadal wspierał wzrost gospodarczy.

Dzisiejsza sesja

Dziś decyzja Fed

Dzisiejszą sesję zdominuje Fed, choć komunikat po spotkaniu zostanie opublikowany po zamknięciu europejskiej części handlu. Tym samym krajowe aktywa pozostaną prawdopodobnie w wąskim zakresie wahań aż do jutra. Nieco więcej szans na reakcję będzie miał rynek walutowy, dla którego kluczowe powinny się okazać potencjalne sygnały bardziej jastrzębiego stanowiska FOMC, które dałyby impuls do odreagowania dolara. W tym układzie złoty myłby stracić na wartości, ale krajowej walucie pomagać powinny poranne wypowiedzi wicepremiera M. Morawieckiego, który zaznaczył, że deficyt budżetowy w 2017 r. może zamknąć się kwotą o 10 mld zł niższą niż planowano, a inwestycje w 2q br. osiągnęły dynamiką 3-4%, dając szansę na przyspieszenie do 5% w 3q.