China Mobile zwiększyła zysk netto o 3,1% w 2018 roku

650

Największy na świecie pod względem liczby abonentów operator telefonii komórkowej w Chinach odnotował wzrost zysku netto o 3,1% w 2018 roku do 117 mld 800 mln juanów. Jednorazowy zysk z pierwszej oferty publicznej China Tower został uwzględniony we wskaźniku za rok. Zgodnie z wynikami pierwszej oferty publicznej działu budowy wież w Chinach, China Mobile zwiększyła dochody z inwestycji do 13 mld 860 mln juanów w wysokości 54 miliardów dolarów hongkońskich. W tym samym czasie dochód operacyjny, który wyniósł 736 mld 820 mln juanów, odnotował spadek o 0,5%. Obniżone ceny dla użytkowników przyczyniły się do wzrostu ruchu danych mobilnych o 182,1%. Całkowita baza klientów wzrosła w ciągu roku o 37 mln 900 tys. użytkowników.

Zysk netto Tencent gwałtownie spadł w czwartym kwartale

Największa na świecie chińska firma inwestycyjna internetowa Tencent Holdings pod koniec czwartego kwartału ubiegłego roku poinformowała o spadku zysku netto o 32% do 14 mld 230 mln juanów. Eksperci spodziewali się spadku do 17 mld 550 mln juanów. Głównymi powodami tak gwałtownego spadku zysków była obniżka przychodów w wyniku moratorium na zatwierdzenie nowych gier w Chinach i zwiększona konkurencja. Jednocześnie przychody okazały się wyższe od prognozów ekspertów, wzrastając o 28% do 84 miliardów 900 milionów dolarów. Jednocześnie firma zauważyła, że ​​tempo wzrostu przychodów spadło 2-krotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost wartości usług Tencent wzrósł w ciągu roku o 43%, głównie ze względu na wyższe koszty tworzenia treści. Firma odnotowała kwartalny wzrost przychodów z sieci społecznościowych o 25% oraz z reklamy internetowej – o 38%. 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wzrosła w lutym o 0,4%

W lutym sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,4% w porównaniu ze styczniową wartością, wynika z danych statystyk ONS. W porównaniu do wzrostu o 0,9% w poprzednim miesiącu, sprzedaż detaliczna w lutym spowolniła wzrost. Indeks zbiegł się z szacunkami ekonomistów. Jednocześnie roczna stopa wzrostu sprzedaży w zeszłym miesiącu osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2016 roku, znajdując się na poziomie 4%, przy czym eksperci oczekiwali wzrostu o 3,3%. Wielkość sprzedaży, która nie uwzględnia paliwa do samochodów, wzrosła w ujęciu miesięcznym o 0,2% i w ujęciu rocznym o 3,8%. Paliwa do samochodów zostało sprzedane w lutym o 2,2% więcej niż w styczniu. Sprzedaż żywności spadła o 1,2%, odzieżu i obuwia – o 0,3%. Między grudniem a lutym sprzedaż detaliczna wykazała wzrost o 0,7%. 

PKB Gruzji wzrósł o 4,7% w 2018 roku

Narodowy Urząd Statystyczny Gruzji opublikował zaktualizowane dane, według których PKB kraju wzrósł o 4,7% w 2018 roku, spowalniając w porównaniu ze wzrostem o 4,8% w 2017 roku. Nominalny PKB w wysokości 41 mld 77,5 mln lari przekroczył wolumen 2017 roku o 8,5%. Udział handlu i przemysłu stanowił 17% PKB. Jednocześnie sektor finansowy wykazał największy wzrost – o 13,5%. Za nią podąża sfera usług publicznych i socjalnych o tempie wzrostu 13,2%. Wzrost odnotowano również w branży hotelarskiej i restauracyjnej, górnictwie, handlu i innych dziedzinach. W tym samym czasie sektor budowlany odnotował spadek o 3,1%. Rząd szacuje, że gospodarka kraju wzrośnie o 4,5% w 2019 roku.

Bank Anglii nie zmienił wartości stopy bazowej i stwierdził, że jej dalsza zmiana będzie zależała od procesu Brexit

Po marcowym spotkaniu Bank Anglii pozostawił bazową stopę procentową na niezmienionym poziomie 0,75% i powiedział, że w przyszłości rozważy zmianę stóp w zależności od procesu Brexit. Niepewność dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nadal wpływa na zaufanie i działalność gospodarczą w kraju. Brytyjski regulator będzie ściśle monitorował stan brytyjskiej gospodarki podczas Brexitu i może zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć wartość pożyczek. Bank Centralny oczekuje wzrostu PKB w pierwszym kwartale o 0,3%, podczas gdy wcześniej przewidywano na 0,2%. Marcowa decyzja Banku Anglii przyczyniła się do umiarkowanej deprecjacji funta szterlinga w stosunku do dolara i 1 euro

Działalność produkcyjna w Filadelfii poprawiła się w marcu po spadku w lutym

Bank Rezerw Federalnych w Filadelfii zgłosił wzrost wskaźnika aktywności przemysłowej w regionie do 13,7 pkt w marcu z 4,1 pkt w poprzednim miesiącu. Ekonomiści nie oczekiwali tak znaczącego wzrostu wskaźnika. Według ich szacunków wskaźnik oczekiwano na poziomie 4,5 pkt. Poprawienie indeksu w marcu po jego spadku miesiąc wcześniej zostało możliwe dzięki wzrostowi wskaźników nowych zamówień i dostaw. Pierwszy wskaźnik wzrósł do 2,4 pkt z 1,9 pkt, a drugi do 20 pkt z 5,3 pkt. Wskaźnik liczby pracowników spadł do 9,6 pkt z 14,5 pkt. Najniższy poziom od stycznia pokazał wskaźnik przyszłej aktywności całkowitej, spadając do 21,8 pkt z 31,3 pkt. 

Inflacja w Japonii spadła w lutym do 0,7%

Ceny konsumpcyjne w Japonii, bez uwzględnienia świeżej żywności, wzrosły w lutym o 0,7% w ujęciu rocznym, zgodnie z oficjalnymi danymi. Dla Banku Japonii ta stopa inflacji jest główną. W poprzednim miesiącu stopa wzrosła o 0,8%, kiedy ekonomiści nie spodziewali się zmiany dynamiki. Inflacja, która nie uwzględnia kosztów żywności i nośników energii pozostała na poziomie ze stycznia w 0,4%. Ogólna stopa inflacji w kraju pozostała na styczniowym poziomie 0,2%. Pomimo krytyki wobec pozostawiania przez Bank Japonii celu inflacyjnego na poziomie 2%, szef japońskiego Banku Centralnego Haruhiko Kuroda powiedział, że nie ulegnie on zmianie.

Nike w trzecim kwartale roku finansowego odnotowała zysk wobec straty rok wcześniej

Według kwartału finansowego zakończonego w lutym amerykańska firma Nike, która produkuje artykuły sportowe, odnotowała zysk netto w wysokości 1 mld 101 mln dolarów wobec straty netto w wysokości 921 mln dolarów na koniec tego samego kwartału rok wcześniej. Przyczyną nieopłacalności w poprzednim roku były zmiany w amerykańskich przepisach podatkowych. W okresie sprawozdawczym firma zwiększyła przychody o 7% do 9 mld 611 mln dolarów, podczas gdy szacunki ekspertów wynosiły 9 mld 600 mln dolarów. Wzrost dochodów odnotowano we wszystkich regionach. Największy wzrost – o 19% – odnotowano Chiny i Hongkongu. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku podatkowego zysk netto Nike wzrósł 3,8 razy, osiągając 3 mld 40 mln dolarów. Kierownictwo firmy spodziewa się jednak spowolnienia wzrostu sprzedaży w czwartym kwartale.