Sygnały Forex MQL

1940

Wielu inwestorów poszukuje metody, która pozwoli im pomnażać swój kapitał w długim okresie. Jedni nie mają wystarczająco dużo czasu, innym brak umiejętności. Istnieją jednak na rynku gracze, którzy w wyniku ciężkiej pracy i wieloletniego doświadczenia wypracowali własne systemy, dzięki którym uzyskują powtarzalne, solidne stopy zwrotu. Dlaczego zatem nie skorzystać z doświadczenia lepszych od siebie? mForex przedstawia nową usługę MT4 Trading Signals przygotowaną przez partnera technologicznego będącego dostawcą platformy – firmę MetaQuotes.

Co to jest MT4 Signals?

Usługa MT4 Trading Signals pozwala użytkownikom na kopiowanie transakcji innych inwestorów. Warunkiem koniecznym jest tutaj posiadanie przez użytkownika odbierającego oraz udostępniającego sygnał tej samej wersji platformy (Metratrader 4). Nieważne, u jakiego brokera klient posiada rachunek. Klienci mForex mogą bez problemu kopiować transakcje klientów innych brokerów, którzy posiadają w swojej ofercie platformę MT4. Kopiowanie transakcji oznacza, że jeśli użytkownik będący dostawcą sygnału otwiera długą pozycję opiewającą na 1 lota EURUSD, na rachunku inwestycyjnym subskrybenta zostaje otwarta długa pozycja EURUSD o nominalne przeliczanym proporcjonalnie do posiadanych środków oraz wybranych ustawień (co przedstawimy dokładnie w dalszej części). Jeżeli dostawca modyfikuje swoją pozycję, pozycja odbiorcy również jest modyfikowana.

Jak założyć rachunek Signals?

Aby otworzyć rachunek Signals przejdź do zakładki sygnały forex na dole platformy i otwórz nowy rachunek zaznaczając, iż ma to być rachunek Signal.

Ile sygnałów mogę kopiować na swój rachunek?

Na jeden rachunek inwestycyjny można pobierać wyłącznie jeden sygnał. Aby zacząć pobierać inny sygnał na danym rachunku, należy w pierwszej kolejności zakończyć subskrypcję obecnego sygnału. Można natomiast otwierać dowolną ilość rachunków Signals i na każdym odbierać inny sygnał.

Czym jest synchronizacja?

Synchronizacja to automatyczne ustanawianie „połączenia” pomiędzy rachunkiem dostawcy i odbiorcy pozwalające na błyskawiczne przesyłanie danych dotyczących transakcji, np. ceny zawarcia transakcji przez dostawcę czy poziomu SL/TP.

O czym muszę pamiętać przed rozpoczęciem synchronizacji?

  • W chwili przeprowadzania synchronizacji na rachunku odbiorcy mogą występować otwarte pozycje lub zlecenie oczekujące ale zalecamy rozpoczęcie synchronizacji gdy na rachunku nie ma otwartych żadnych zleceń ze względu na możliwe ograniczenie depozytowe.
  • W chwili przeprowadzania synchronizacji na rachunku dostawcy niezrealizowany, bieżący wynik z transakcji nie może być dodatni (ma to na celu uchronienie odbiorcę przed skopiowaniem transakcji po gorszych cenach).
  • Osoba handlująca na koncie realnym może się zapisać jedynie do sygnałów z rachunku realnego. Analogicznie jest w przypadku kont demo.

Jak przeliczany jest wolumen kopiowanego zlecenia?

Wielkość kopiowanych transakcji na rachunku odbiorcy zależy od wielkości środków posiadanych zarówno przez odbiorcę jak i dostawcę. Wolumen każdej pozycji dostawcy mnożony jest przez specjalny wskaźnik salda rachunku.

W= [So*%S0*Do]/[Sd*Dd]

Ws – Wskaźnik salda rachunku

So – Saldo rachunku odbiorcy

%S0 – % salda rachunku odbiorcy przeznaczony na handel za pomocą sygnałów

Do – Dźwignia rachunku odbiorcy (wyrażona w formacie „100” , kiedy dźwignia wynosi 1:100, „200”, kiedy wynosi 1:200 itd.)

Sd – Saldo rachunku dostawcy wyrażony w walucie salda rachunku odbiorcy

Dd – Dźwignia rachunku dostawcy (wyrażona w formacie „100” , kiedy dźwignia wynosi 1:100, „200”, kiedy wynosi 1:200 itd.)

Przykład:

Odbiorca zdecydował, że przeznaczy 50% swojego depozytu na handel za pomocą sygnałów (Narzędzia -> Opcje -> Signals -> „Use no more than: 50 % of deposit (95% maximum)” Saldo jego rachunku w momencie synchronizacji wynosi 5000 PLN. Dźwignia na jego rachunku jest standardowa i wynosi 1:100 . Dostawca posiada swój rachunek u zagranicznego brokera i jego walutą depozytową jest dolar australijski. W momencie synchronizacji saldo jego rachunku wynosiło 7000 AUD, a dźwignia rachunku jest ustalona na 1:200

W= [5000*50%*100]/[22728.30*200] =5.499% = 5% (platforma zawsze dokonuje zaokrąglenia w dół)

Co się dzieje, kiedy wolumen kopiowanego zlecenia jest mniejszy niż minimalne dostępne zlecenia na moim rachunku?

Jeżeli odbiorca nie ma dostępu do mikrolotów (rachunek standard), a z przeliczenia wolumenu wynika, iż powinna zostać skopiowana pozycja np. na 0.01 lota, platforma otworzy pozycję o najmniejszym dostępnym wolumenie , czyli 0.1 lota.

Kiedy rachunki odbiorcy i dostawcy zostają rozłączone?

Jeżeli wystąpi błąd następuje rozłączenie rachunków dostawcy i odbiorcy. Ponowna synchronizacja przeprowadzana jest dopiero po restarcie platformy.

Ile kosztuje usługa Signals?

Zarówno usługa MQL Signals jak i rachunek Signals są bezpłatne. Klienci natomiast mają do wyboru sygnały bezpłatne oraz płatne. Jeżeli odbiorca zdecuje pobierać płatny sygnał, będzie musiał uiścić opłatę ustanowioną przez dostawcę.

Czy mogę być zarówno odbiorcą jak i dostawcą sygnału?

Oczywiście, jednak nie może się to odbywać na jednym rachunku

Gdzie mogę znaleźć informacje o dostępnych sygnałach?

Wszystkie sygnały są dostępne w sekcji Signals na stronie MQL5.community: https://www.mql5.com/

Można również skorzystać z zakładki “Signals” w oknie platformy terminal