System średnich dwuinterwałowych

1342

W dzisiejszym artykule chciałbym przybliżyć naszym czytelnikom tzw. system średnich dwuinterwałowych. Wielu graczy stosuje dwie średnie, których przecięcie się stanowi sygnał do kupna lub sprzedaży. Inną, rzadziej stosowaną metodą są właśnie średnie dwuinterwałowe czyli dwie średnie, ale stosowane na dwóch różnych interwałach czasowych.

Sens takiego rozwiązania tkwi w tym, że korzystamy z dwóch średnich tak samo jak w normalnym sposobie, ale mamy szybsze i bardziej dokładne miejsca na dokonanie transakcji. Kluczowe jest to, że w tym sposobie także gramy zawsze tylko zgodnie z panującym trendem i to trendem ważniejszym, bo zawsze pochodzącym z wyższego interwału czasowego.

Dosyć gadania, zobaczmy na przykładzie jak to wygląda:

System średnich dwuinterwałowych

Na powyższym wykresie EUR/USD na interwale H4 zastosowałem dwie średnie ruchome: EMA 8 i EMA 30. Zielonym kolorem zaznaczyłem obszar, w którym średnie pokazywały trend spadkowy. Szukamy takich obszarów, a zaczynają się one od chwili, gdy średnie zaczną się wyraźnie oddalać od siebie. Mając już taki obszar, schodzi się na 1 lub 2 interwały czasowe niżej.

na interwale H4

Powyżej ten sam obszar, ale na interwale M30. Gramy w kierunku ważniejszego trendu jaki panuje na wyższym 4 godzinowym interwale. Pamiętamy, że był on spadkowy. Na M30 szukamy odwrotnej sytuacji czyli miejsca, gdzie szybsza czerwona średnia znajduje się nad wolniejszą niebieską. Takie miejsca zaznaczyłem czarnymi okręgami.

Teraz sposób rozegrania takich sytuacji. Transakcji dokonujmy na niższym interwale, w naszym przypadku M30:

na interwale M30

Stosujemy tylko 2 interwały. Na wyższym określamy trend i kierunek w jakim będziemy zagrywać. Na niższym szukamy wejść. Sygnał sprzedaży pojawia się w momencie, gdy średnie są ułożone w przeciwny sposób do głównego trendu tzn. pokazują wzrosty. Wtedy czekamy nie, jak to się tradycyjnie robi – na przecięcie się średnich i pokazanie kierunku spadkowego. Sygnał sprzedaży następuje, gdy średnie są ułożone przeciwnie, a pierwsza świeca, która zamknie się poniżej obu średnich daje sygnał sprzedaży. SL wędruje nad ostatni, lokalny wierzchołek.

Żeby dobrze zrozumieć, pokażę w przybliżeniu jak powstaje sygnał sprzedaży:

Stosujemy tylko 2 interwały

Czekamy na momenty, gdy średnie ułożą się przeciwnie do głównego trendu z wyższego interwału. Sygnał pojawia się, gdy w takim ułożeniu średnich świeca zamknie się poniżej obu średnich. Najczęściej po takim zdarzeniu średnie odwracają się w kierunku głównego trendu, co jest dla nas potwierdzeniem, że zaczynają się spadki.

SL na M30 nie powinien wynosić więcej niż 40 pipsów. Jeżeli jednak ma on więcej niż 30 pipsów to warto zastosować zlecenie oczekujące w połowie, między pierwotnym momentem wejścia, a SL. Tak to wygląda:

gdy średnie

Zmniejszenie SL o połowę pozwoliło zainkasować zadowalający nas poziom zysku.

TP – standardowo to RR 1:2. Jeżeli SL ma około 20 pipsów można zaplanować zysk jako 3 krotność ryzyka.

Oczywiście nie każde takie zagranie przyniesie zysk. Warto eksperymentować ze średnimi i interwałami, a także dodawać elementy price action np. wsparcia i opory. System oparty o średnie dwuinterwałowe nie jest idealny, ale ma jedną dużą zaletę – niezauważalnie zawsze będziemy grać zgodnie z trendem wyższego rzędu. Zachęcam do własnych badań i eksperymentów.