Emisja akcji

653

Celem emisji jest zwiększenie liczby akcji będących w obrocie i w posiadaniu inwestorów. Emisja może zostać przeprowadzona na kilka sposobów:

  • praw poboru czyli emisji nowych akcji dla obecnych akcjonariuszy,
  • oferty na rynku pierwotnym dla nowych akcjonariuszy, publicznych lub prywatnych,
  • pierwszej oferty publicznej w przypadku pierwszorazowej emisji publicznej,
  • zamiany mieszanych papierów wartościowych na nowe akcje w zamian za umorzenie instrumentu,
  • realizacji opcji zakupu akcji po wcześniej ustalonej cenie realizacji.

Kluczowym aspektem emisji nowych akcji jest możliwość rozcieńczenia struktury własności akcji, co może mieć wpływ na cenę akcji. Patrz również wprowadzenie spółki na giełdę.

Emisja akcji gratisowych

Nowe akcje przydzielane dotychczasowym akcjonariuszom przedsiębiorstwa proporcjonalne do ilości posiadanych przez nich akcji. Choć ekonomiczny wydźwięk takiego zabiegu początkowo jest tylko kosmetyczny (większej ilości akcji, z których każda posiada niższą wartość niż wcześniej, odpowiada taka sama kapitalizacja rynkowa), cena akcji może pójść w górę w wyniku wzrostu popytu drobnych inwestorów, zachęconych do kupna niższą ceną. Rezultat jest więc analogiczny jak przy podziale akcji. „Dywidenda gratisowa” to dywidenda w akcjach zamiast w pieniądzu (patrz również dywidenda kapitałowa). Angielska nazwa „scrip” odnosi się do zapisanego kawałka papieru lub pergaminu, czyli świadectwa udziałowego. Źródłosłów angielski (www.etymonline.com): prawdopodobnie skrót od „(sub)scrip(tion) receipt”, czyli ‘potwierdzenie subskrypcji’.