Ubezpieczenie kluczowej osoby

1091

Ubezpieczenie kluczowej osoby

Ubezpieczenie wykupywane dla ważnej osoby, której śmierć z powodu jej kluczowej
roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem może być groźna dla jego rentowności, a nawet istnienia. Przykładowo, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw właściciel-kierownik w zasadzie sam „jest przedsiębiorstwem”, ponieważ pozostajez nim immanentnie powiązany. Każdy pożyczkodawca udzielający kredytu takiemu przedsiębiorstwu będzie musiał się zmierzyć z ryzykiem przyszłych losów takiej osoby (duże korporacje dysponują gęstszą strukturą zarządzania). Ubezpieczenie kluczowej osoby może zostać przypisane kredytodawcy w celu ograniczenia ekspozycji, aby odzwierciedlić obniżoną zdolność kredytową na wypadek śmierci lub odejścia danej osoby. Chociaż ubezpieczenie tego rodzaju jest zasadnym wymogiem rozważnego kredytowania, bankowość ubezpieczeniowa pozostaje narażona na pokusę sprzedaży wiązanej. Oznacza to zmuszanie kredytobiorców do kupowania ubezpieczeń, których w rzeczywistości nie potrzebują. Zob. też: ubezpieczenie kredytu.

Niezastąpieni

Jeśli firma zarządzana jest przez jedną osobę, to w przypadku jej śmierci nie ma nikogo, kto mógłby ją zastąpić. Ryzyko jest oczywiste, ale może być częściowo ograniczone przez zweryfikowanie stanu zdrowia takiej osoby oraz sprawdzenie, w jakim stopniu oddana jest spółce (której często jest właścicielem). Czasem niezbędne będzie też zaproponowanie ubezpieczenia na życie.

T.H. Donaldson, Understanding Corporate Credit, 1983, s. 261