Modele ilościowe

799

Modele ilościowe

Matematyczna symulacja całkowitej ekspozycji banku na ryzyko, a w szczególności ryzyko rynkowe związane z działalnością handlową oraz instrumentami pochodnymi. Potężna technologia informatyczna pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji pod kątem zarządzania ryzykiem. Modele ilościowe wykorzystywane w zarządzaniu bankowym muszą być zarówno kompleksowe (uwzględniać wszystkie rodzaje ekspozycji), jak i przejrzyste (przekształcać złożone dane do postaci ogólnego profilu ryzyka banku).