Bank korespondent

1978

Bank korespondent jest to bank zagraniczny upoważniony do działania jako agent banku krajowego w odniesieniu do takich transakcji, jak inkasowanie, potwierdzanie akredytyw dokumentowych oraz prowadzenie rachunków międzybankowych.

Instytucja banku korespondenta oparta jest na wzajemnym zaufaniu i prowadzeniu rachunków nostro oraz rachunków loro. Zanim powstały międzynarodowe sieci bankowe, instytucja banku korespondenta była podstawowym sposobem prowadzenia interesów za granicą. Słowo „korespondent” (ktoś, kto komunikuje się z innymi) odwołuje się do faktu, że instytucje pozostają ze sobą w bliskim kontakcie.