Ubezpieczenie tytułu prawnego

642

Ubezpieczenie tytułu prawnego

Rodzaj ubezpieczenia od straty finansowej na skutek wad w tytule prawnym do nieruchomości i/lub niewykonalności zastawów hipotecznych. Ubezpieczenie tytułu prawnego jest konieczne w przypadku braku organu rządowego, który poprzez proces rejestracji ostatecznie i  prawomocnie ustala tytuł własności oraz obciążenia. W Stanach Zjednoczonych niemal wszyscy pożyczkodawcy na rynku kredytów hipotecznych wymagają ubezpieczenia tytułu prawnego w  celu ochrony ich prawa do zabezpieczenia na majątku. Eliminując ryzyko niepewnego tytułu własności, ubezpieczenie tytułu prawnego znacznie ułatwia sprzedaż kredytów hipotecznych na rynku wtórnym w procesie sekurytyzacji. W przeciwieństwie do konwencjonalnego ubezpieczenia opartego na ryzyku aktuarialnym ubezpieczenie tytułu prawnego jest środkiem prewencyjnym, a nie odszkodowawczym. Przed wystawieniem polisy ubezpieczenia od skutków nabycia własności z właściwym tytułem prawnym ubezpieczyciele uważnie weryfikują tytuł własności oraz naciskają na podjęcie niezbędnych działań w celu usunięcia ewentualnych błędów. Dlatego większa część wpłaconych składek (ponad 15 mld USD w 2003 roku) pokrywa koszty ustalenia prawa własności oraz procesu nadania skuteczności zabezpieczeniu na majątku. Z powodu błędów w ustaleniu tytułu prawnego lub niewykrytego obciążenia wypłaca się stosunkowo niewiele roszczeń (poniżej 5%).