Miękkie pieniądze

859

Miękkie pieniądze

Instrument finansowy, taki jak obligacje, kredyt podporządkowany, opłata licencyjna czy umowa wymiany gotówki, który próbuje, być może nieskutecznie, zastępować żywą gotówkę. Miękkie pieniądze rozumiane są czasem jako transakcja kupna-sprzedaży mająca na celu uzupełnienie luk w finansowaniu z powodu braku gotówki. Przykładowo, sprzedawca przedsiębiorstwa lub nieruchomości może wziąć hipotekę w zastaw w miejsce zapłaty gotówką. W efekcie w dalszym ciągu ponosi ryzyko związane ze sprzedawanymi aktywami.