Udział OPEC na globalnym rynku ropy spadł do historycznie niskiego poziomu

659

Wielkość produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych rośnie w tempie przekraczającym wzrost światowego popytu. Departament Energii USA wskazuje w prognozie na dalszy wzrost wielkości produkcji, dzięki któremu OPEC straci udział na rynku.

Producenci zwiększyli produkcję o 1,8 milionów baryłek dziennie w ciągu ostatniego roku, podczas gdy popyt na ropę wzrósł o 1,7 milionów baryłek w tym samym okresie.

W tym roku dzienna produkcja wzrośnie o kolejne 1,54 milionów baryłek, a w 2020 roku, według Ministerstwa Energetyki, Stany Zjednoczone zostaną pierwszym krajem, który wyprodukuje ponad 13 milionów baryłek dziennie. Aby przetrwać na rynku, OPEC będzie musiała ograniczyć produkcję ropy dopoziomu z 2015 roku i utrzymać ją na poziomie 30,8-31 milionów baryłek dziennie.

Na początku 2018 r. udział OPEC na rynku ropy naftowej osiągnął – 32,6%, podczas gdy na początku 2019 r. odsetek ten spadł do 30,6%. Według analityków, na koniec 2020 roku udział OPEC na rynku spadnie do 29,7%.

Globalny dług światowy prawie osiągnął szczyt

Według agencji Reuters, w trzecim kwartale 2018 r. dług globalny wzrósł o 3,9%, i o 0,7% w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

Zadłużenie osiągnęło rekordowy poziom w pierwszym kwartale 2018 r., o wartości 247,7 bilionów dolarów. W trzecim kwartale liczba ta wzrosła do 244,2 biliona USD w porównaniu z 235,1 bilionami w drugim kwartale.

Podobnie wzrosło zadłużenie organizacji niefinansowych i osiągnęło 72,9 bilionów dolarów w trzecim kwartale 2018 roku w porównaniu z 68,6 bilionami w 2017 roku i 71,8 bilionami w drugim kwartale. Całkowite zadłużenie organizacji niefinansowych wynosi obecnie 92% wartości światowego PKB. Liczba ta jest wyższa niż kiedykolwiek zarejestrowana wcześniej.

Ceny importowe w USA spadły o 1% w grudniu

Ceny importowanych towarów w Stanach Zjednoczonych spadają drugi miesiąc z rzędu w związku ze wzmocnieniem dolaru, informuje agencja Reuters. 

W grudniu ceny importowanych produktów spadły o 1%. Na koniec 2018 r. wskaźniki wykazały spadek o 0,6%. Spadek cen osiągnął maksimum od września 2016 roku. Spadek cen importowych odnotowano po raz pierwszy od 2015 roku.

Importowane ceny ropy spadły o 11,6% po spadku o 16% w listopadzie. Ceny, nie licząc produktów żywnościowych i oleju nie zmieniały się od listopada, kiedy spadły o 0,1%.

Pod koniec 2018 r. ceny eksportowe wzrosły o 1,1%, chociaż w grudniu wykazały spadek o 0,6%. W listopadzie ceny eksportowe spadły o 0,8%. Wyniki finansowe roku determinowały przyszłą politykę monetarną Stanów Zjednoczonych. Przywódcy banku centralnego kraju nie planują podniesienia stopy procentowej.

Inflacja w Wielkiej Brytanii w grudniu spadła do minimalnej wartości od 2 lat

Po raz pierwszy od 2 lat inflacja w Wielkiej Brytanii w grudniu zbliżyła się do wartości docelowej Banku Anglii (2%). Ceny towarów konsumpcyjnych wzrosły w grudniu o 2,1%, wobec 2,3% w listopadzie, co odpowiada najniższemu od początku 2017 roku poziomowi.

W porównaniu do listopada ceny towarów konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%, podobnie jak w poprzednim miesiącu. W sierpniu Bank Centralny Wielkiej Brytanii podniósł stawkę bazową, więc spadek inflacji był zgodny z oczekiwaniami rynku. Indeks CPI Core, który nie uwzględnia ceny produktów żywnościowych i napojów bezalkoholowych wzrósł do 1,9% z 1,8% w listopadzie.

Ceny produktów żywnościowych wzrosły w grudniu o 0,9%, ceny odzieży i obuwia spadły o 1%. Usługi transportowe i nieruchomości wzrosły odpowiednio o 0,8% i 1,1%.

Koszt funduszu mieszkaniowego w Londynie spadł o 26,2 miliardy funtów po raz pierwszy od 2009 roku

Koszt mieszkania w Londynie spadł o rekordowe 26,2 mld funtów w 2018 roku. Według analityków jest to pierwszy spadek od 2009 roku. Cały fundusz jest obecnie wyceniony na 1,77 tryliona funtów, co stanowi czterokrotnie przekraca kosztów domów w pięciu miastach kraju. Prawie czwarta części wartości całego rynku mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii przypada na Londyn.

Zdaniem ekspertów trudności z opuszczeniem Wielkiej Brytanii  Unii Europejskiej najmocniej uderzą w kapitał stolicy. Spadające ceny mogą przyciągać kupujących, ale sprzedawcy nieruchomości nie spieszą się z wejściem na rynek, czekając na wzrost.

Badanie wykazało, że całkowity koszt mieszkań w kraju wzrósł natomiast do rekordowego poziomu 7,29 trylionów funtów. Rosnące ceny na 4800 funtów na dom spowodowały wzrost łącznej wartości funduszu o ponad 137 miliardów funtów.

Podczas gdy 72% wzrostu wiąże się z podwyższeniem cen, pozostałe 28% związane z budowaniem nowych domów. Najwyższy od 2011 r. odsetek wskazuje na chęć władz skoncentrować się na zwiększeniu podaży mieszkań na rynku.

Wells Fargo zwiększył roczny zysk o 0,9% w 2018 roku

Jedna z największych grup bankowych w USA, Wells Fargo & Co, wskazała w sprawozdaniu finansowym wzrost zysków do 22,39 miliardów USD. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost wyniósł 0,9%.

Raport za czwarty kwartał wykazał spadek zysków o 1%, a przychodów o 4%. Rozwodniony zysk netto na akcję wzrósł do 4,28 USD w porównaniu do 4,1 USD w ubiegłym roku. Wyniki roku pokazały spadek przychodów o 2,26% do 86,4 miliardów USD. Rozwodniony zysk na akcję wzrósł do 1,21 USD z 1,16 USD w ciągu ostatniego roku.

W czwartym kwartale bank zwiększył zyski dzięki otwarciu depozytów i wzrostowi zakresu kredytowego, a w bieżącym 2019 roku Wells Fargo obiecuje zmniejszyć wytraty.

Wzrost sprzedaży detalicznej w Finlandii w listopadzie nieznacznie spadł

Obrót detaliczny w Finlandii nieznacznie spadł w listopadzie zeszłego roku, chociaż ogólnie wykazuje wysokie wskaźniki wzrostu przez dwa miesiące z rzędu.

Wyłączając sprzedaż samochodów, sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,6% w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy w październiku wzrost wynosił 3,9%. Obrót towarów konsumpcyjnych wzrósł o 4,2%, podczas gdy sprzedaż w sklepach wykazała wzrost o 2,7%. Sprzedaż samochodów spadła natomiast o 2,8%.

Wolumen sprzedaży towarów detalicznych wzrósł o 2,3% w listopadzie 2018 r. w porównaniu z 2,7% w październiku.