WIELKA BRYTANIA UMOŻLIWI INWESTOROM DALSZE POSZUKIWANIA GAZU ŁUPKOWEGO

356

Jak poinformował BiznesAlert.pl, brytyjska firma Cuadrilla Resources otrzymała ostatecznie pozwolenie na prowadzenie poszukiwań gazu łupkowego. Decyzja została podjęta po 2,5 roku walki z lokalnymi władzami Preston New Road w Lancashire. Pozwolenie zostało wydane przez Sekretarza Stanu ds. Społeczności Lokalnych Sajida Javida. Omija to sprzeciw władz lokalnych na mocy nowej ustawy, która zezwala rządowi na podjęcie decyzji w wyjątkowych okolicznościach, jeśli leży to w interesie całego Królestwa. Zobacz kurs i cena gazu.

Zezwolenie Cuadrilla Resources, o które wnioskowano, dotyczyło wykonania 4 odwiertów poszukiwawczych wraz z operacjami szczelinowania hydraulicznego.

Władze Wielkiej Brytanii mają nadzieję, że wydanie zezwolenia przyspieszy proces poszukiwań gazu łupkowego. W opinii rządu, eksploatacja bezprecedensowych złóż surowców może przyczynić się do zrównoważenia spadku produkcji węglowodorów na Morzu Północnym.

Prezes Cuadrilli Resources – Francis Egan – podkreślił, że jest to dobra wiadomość nie tylko dla samej firmy, ale i dla całego kraju, ponieważ prace poszukiwawcze pomogą zbadać zasoby naturalne i bazę surowcową Wielkiej Brytanii. – Myślę, że to bardzo ważny krok, że będą to pierwsze zatwierdzone odwierty i prace szczelinowania hydraulicznego w Wielkiej Brytanii przez długi czas – cytuje prezes biznesalert.pl. Według szacunków American Geological Survey technicznie wydobywalne zasoby gazu łupkowego na Wyspach Brytyjskich mogą wynosić ponad 6 bilionów m3.

Wydane zezwolenia dotyczą lokalizacji w Preston New Road w Lancashire oraz Roseacre Wood. Cuadrilla będzie w stanie rozpocząć prace sejsmiczne w obu lokalizacjach. Prace wiertnicze rozpoczną się jednak dopiero wtedy, gdy firma znajdzie sposób na uniknięcie problemów z ruchem drogowym i utrzymanie bezpieczeństwa na drogach.

Prezes Egan podkreślił, że firma ma nadzieję na rozpoczęcie prac wiertniczych w pierwszej połowie przyszłego roku. Jego zdaniem, aby wydobycie gazu łupkowego było opłacalne, cena gazu musi wynosić około 6 dolarów za milion brytyjskich jednostek termicznych. Tymczasem cena za tę samą ilość surowca na początku wynosiła 5,74 USD. – czytamy w BiznesAlert.pl.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych nie podzielają optymizmu zarządu Cuadrilla Resources. – To smutny dzień dla nas wszystkich, ale jest dla nas jasne, że ten rząd nie słucha lokalnych społeczności i nie będzie podejmował za nie dobrych decyzji – powiedział Pat Davies, prezes lokalnej grupy ekologicznej Preston New Road Action Group.