W lipcu wzrost budownictwa wyniósł w strefie euro 0,3%, w UE – 0,4%

693

W lipcu wolumen budownictwa w strefie euro wzrósł o 0,3% w porównaniu do czerwca, podał Urząd Statystyczny Eurostat. Przed miesiącem budownictwo w strefie euro zwiększono o 0,7%. W porównaniu do lipca zeszłego roku wzrost wyniósł 2,6%. W Unii Europejskiej wielkość budownictwa w lipcu wzrosła o 0,4% w ujęciu miesięcznym i o 3,9% w ujęciu rocznym. Największy wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca pokazała Słowenia – 7%, Węgry – 4,6% i Słowacja – 3,8%. Spadek wolumenu budownictwa notowania w Rumunii – o 9,1%, Francji – o 1,8% oraz w Polsce – o 1%.

W pierwszym półroczu gospodarka Mołdawii wzrosła o 4,5%

PKB Mołdawii wzrósł w pierwszym półroczu o 4,5% w ujęciu rocznym i wyniósł 81 miliard 775 milionów lei, podało Narodowe biuro statystyczne. Półrocznemu wzrostowi sprzyjały takie czynniki jak wzrost ostatecznej konsumpcji gospodarstw domowych, dobre wyniki odnotowane w handlu hurtowym i detalicznym, logistyce i transporcie, oraz w sektorze usług. Wydobycie minerałów wzrosło o 1,1%. Ten sam wzrost zaobserwowano w przemyśle przetwórczym i sektorze energetycznym. W budownictwie wzrost wyniósł 0,5%. Przy tym eksport od początku roku do czerwca spadł o 2,2%. Ministerstwo Gospodarki Mołdawii oczekuje, że w 2018 roku PKB kraju wzrośnie o 3,8%.

Kwartalny zysk amerykańskiej korporacji FedEx wzrósł o 40%

FedEx, jedna z największych na świecie korporacji przesyłek ekspresowych, poinformowała, że jej zysk netto za pierwszy kwartał, który zakończył się w sierpniu, wzrósł o 40% w ujęciu rocznym do poziomu 835 milionów dolarów. Skorygowane zyski wyniosły 3 dolary 46 centów na akcję przy prognozie ekspertów o 3 dolarach 80 centów zysk na akcję. Przychody wzrosły do 17 miliardów 100 milionów dolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 16 miliardów 900 milionów dolarów. Do wzrostu kwartalnych wskaźników przyczyniło się zwiększenie wolumenu dostaw oraz obniżenie wypłat podatkowych. Udział Chin w przychodach łącznych firmy wynosi 2%.

UPS zatrudni około 100 000 pracowników tymczasowych w okresie świąt w Stanach Zjednoczonych

Największy na świecie serwis ekspresowej dostawy United Parcel Service planuje zatrudnić około 100 000 pracowników tymczasowych, którzy będą pracować w okresie ferii zimowych w Stanach Zjednoczonych. MarketWatch informuje, że plany UPS w tym roku przekraczają ubiegłoroczną liczbę o 95 000 pracowników tymczasowych. Najwięcej popytu wśród pracowników sezonowych przypada na kierowców i pakujących towary, które są przyciągane do pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Według UBS przez ostatnie 3 lata 35% pracowników sezonowych zostało przyjętych do dalszej stałej pracy w firmie. Na UBS wypada prawie połowa wszystkich przesyłek do Stanów Zjednoczonych, co czyni go barometrem amerykańskiej gospodarki.

PKB Gruzji wzrósł o 5,4% w pierwszym półroczu.

W pierwszym półroczu 2018 roku gospodarka Gruzji wzrosła o 5,4% w ujęciu rocznym do 19 miliardów 318 milionów 600 tysięcy lari, świadczą dane zaktualizowane Narodowej agencji statystycznej. Wzrost PKB Gruzji w drugim kwartale wyniósł 5,5% wobec analogicznego okresu zeszłego roku. Wskaźnik wzrostu PKB na mieszkańca w pierwszym półroczu wyniósł 10,8% w ujęciu rocznym. Zgodnie z prognozą władz gruzińskich PKB Gruzji w 2018 roku wzrośnie o 4,5%. Szacunek ten pokrywa się z prognozami Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.