Według wyników za ostatnie dziewięą miesięcy zysk netto firmy medycznej Pfiza wzrósł o 28%

735

Amerykańska firma farmaceutyczna Pfiza, jeden ze światowych liderów w tej branży, od stycznia do września 2018 roku zwiększyła swój zysk netto o 28% w ujęciu rocznym do 11 miliardów 546 milionów dolarów. Zysk na akcję wzrósł do 1 dolara 92 centów z 1 dolara 49 centów rok wcześniej. Przychody wzrosły o 2% i wyniosły 39 miliardów 700 milionów dolarów. W trzecim kwartale zysk netto Pfizy wzrósł 1,5 raza, a jej przychody wzrosły o 1%. Jednocześnie w sektorze podstawowych towarów i usług medycznych zaobserwowano spadek wskaźnika o 4%.

Gospodarka strefy euro w trzecim kwartale wzrosła o 0,2%

Skonsolidowany PKB 19 krajów strefy euro w trzecim kwartale wykazał minimalne stopy wzrostu od drugiego kwartału 2014 roku. Według Eurostatu jego wzrost wyniósł 0,2% w porównaniu ze wzrostem 0,4% w poprzednim kwartale. Według ekspertów spodziewano się wzrostu o 0,4%. Jeśli chodzi o trzeci kwartał ubiegłego roku, gospodarka strefy euro wzrosła o 1,7%, przy przewidywaniu ekonomistów o 1,8%. Gospodarka UE wzrosła o 0,3%, w trzecim kwartale, spowalniając tempo po wzroście wynoszącym 0,5% w drugim kwartale. Wzrost gospodarki w ujęciu rocznym wyniósł 1,9%. 

Wskaźnik zaufania w strefie euro w październiku spadł do minimum za ostatnie 17 miesięcy

W październiku, złożony wskaźnik zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do gospodarki strefy euro wyniósł 109,8 punktów, wobec 110,9 punktu w sierpniu, poinformowała Komisja Europejska. Spadek wskaźnika w strefie euro utrzymuje się przez 10 miesięcy z rzędu. W październiku odnotowaną nauniższą od 17 miesięcy wartość. Eksperci przewidywali wartość wskaźnika na poziomie 110 punktów. Ich zdaniem tak trwały spadek wynika z nasilenia niepewności wobec dalszego rozwoju gospodarki globalnej. Zaufanie firm przemysłowych do gospodarki strefy euro spadło do 3 punktów z 4,7 punktu. W sektorze usług wskaźnik wyniósł 13,6 punktu, w porównaniu z 14,7 punktami. W październiku zanotowano spadek wskaźnika klimatu biznesowego do minimum za półtora roczny okres czasowy w 1,01 punktu z 1,21 punktu we wrześniu. Wskaźnik zaufania konsumentów wzrósł do ​​minus 2,7 punktu z minus 2,9 punktu. 

Wyniki finansowe Coca Cola za trzeci kwartał wyprzedzają prognozozy

Amerykański producent napojów bezalkoholowych Coca-Cola zwiększył zysk netto w trzecim kwartale o 30% roku w stosunku do tego szmego zeszłorocznego okresu do 1 miliarda 880 milionów dolarów. Zysk, nie biorąc pod uwagę czynników jednorazowych, wynoszący 58 centów na akcję przewyższył prognozę ekonomistów o 55 centów na akcję. Przychody wyniosły 8 miliardów 250 milionów dolarów, spadając o 9%. Wskaźnik ten okazał się wyższy od oczekiwanego na rynku na 8 miliardów 190 milionów dolarów. Sprzedaż napojów gazowanych wzrosła we wszystkich regionach. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku. Łączna sprzedaż wzrosła o 2%.

Firma General Electric Corporation w trzecim kwartale odnotowała straty finansowe o wysokości 22 miliardów 810 milionów dolarów

Firma General Electric Corporation w trzecim kwartale odnotowała straty finansowe netto o wysokości 22 miliardów 810 milionów dolarów w stosunku do zeszłorocznego zysku netto o wysokości 1 miliarda 320 milionów dolarów w tym samym okresie. Skorygowane zyski w wysokości 14 centów za akcję były niższe, niż prognoza ekspertów, wynosząca 20 centów na akcję. Przychody o wysokości 29 miliardów 570 milionów dolarów, również nie spełniły oczekiwań ekonomistów w 29 miliardów 770 milionów dolarów. Spadek w tym roku wyniósł 4%. Przychody branży technologii energetycznych spadły o 33%. Branża energii odnawialnej zwiększyła przychody o 15%. Biznes lotniczy zwiększył przychody o 12%, ropy i gazu – o 7%.

Fiat Chrysler poinformował o spadku zysku kwartałowego 1,6 razy

Koncern Fiat Chrysler Automobile produkujący samochody według wyników trzeciego kwartału poinformował o spadku zysku netto do 564 milionów euro z 910 milionów euro rok wcześniej, co tłumaczy się przez odpis w wysokości 700 milionów euro z powodu problemów ze wskaźnikami emisji spalinowej z silników Diesla w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, bez uwzględnienia czynników jednorazowych, zysk netto wzrósł 2-krotnie i wyniósł 1 miliard 400 milionów euro. Skorygowany zysk operacyjny w wysokości 2 miliardów euro wzrósł w ciągu roku o 13%. Przychody za kwartał osiągnęły 28 miliardów 770 milionów euro, wzrastając o 9% i przekraczając prognozy ekspertów, wynoszące 27 miliardów 230 milionów euro. Sprzedaż wzrosła o 3% r / r do 1 milionu 160 tysięcy samochodów.